روزهای آبی ماه

 • %60
کارگردانان:محمد ساسان ، ایمان احمدی
تهیه‌کننده:محمد ساسان
 • 44 دقیقه
  -
  1385 ‌ ایران
  • مستند

  چکیده داستان

  مستند روزهای آبی ماه، درباره کاروانی دانشجو است که به مناطق جنگی سفر می‌کنند.
  مستند روزهای آبی ماه را از فیلم‌نت تماشا کنید.

   

  • روزهای آبی ماه
  • روزهای آبی ماه
  • روزهای آبی ماه
  • روزهای آبی ماه
  • روزهای آبی ماه

  دیدگاه بینندگان

  دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت