گالری دیزنی: جنگ ستارگان: مندلورین

Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian

 • %90
 • 8.3
مناسب برای افراد بیشتر از 13 سال
 • 2020
  • زیرنویس

  چکیده داستان

  سریال گالری دیزنی: جنگ ستارگان: مندلورین، نگاهی دارد به پشت صحنه سریال مندلورین، یکی از موفق‌ترین پروژه‌های کمپانی دیزنی. در این مستند سختی‌های کار را از زبان عوامل و بازیگران می‌شنویم و جلوه‌های ویژه کامپیوتری را مرور می‌کنیم.
  زیرنویس: فارسی اختصاصی و انگلیسی

  قسمت‌ها

  فصل‌ 1از 2
  • قسمت‌ 1

   %100
   کارگردانی
   32 دقیقه%100
  • قسمت‌ 2

   %100
   میراث
   28 دقیقه%100
  • قسمت‌ 3

   %100
   عوامل
   25 دقیقه%100
  • قسمت‌ 4

   %100
   تکنولوژی
   27 دقیقه%100
  • قسمت‌ 5

   %100
   کاربردی
   31 دقیقه%100
  • قسمت‌ 6

   %100
   روند
   18 دقیقه%100
  • قسمت‌ 7

   %100
   امتیاز
   22 دقیقه%100
  • قسمت‌ 8

   %100
   ارتباطات
   37 دقیقه%100

  دیدگاه بینندگان

  دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت