سلام کایلان

Ni Hao Kai-Lan

 • %100
 • 5.3
مناسب برای افراد بیشتر از 3 سال
کارگردانان:دیوید مارشال، مت ماهافی
صدا‌پیشگان:جید لیانا پیترز، کلم چینگ، خامانی گریفین
 • 2017 آمریکا
  • دوبله فارسی

  چکیده داستان

  انیمیشن سلام کایلان، داستان دختربچه‌ای است که جمعی از دوستانش را به خانه دعوت می‌کند و برای آنها داستان‌های چینی و آمریکایی تعریف می‌کند. با انیمیشن سلام کایلان می‌توانید زبان آمریکایی و چینی را نیز یاد بگیرید.
  انیمیشن Ni Hao Kai-Lan را با دوبله فارسی از فیلم‌نت تماشا کنید.

  قسمت‌ها

  • قسمت‌ 1

   %60
   Dragonboat Festival
   23 دقیقه%60
  • قسمت‌ 2

   %100
   Everybody's Hat Parade
   23 دقیقه%100
  • قسمت‌ 3

   %98
   Hoho's Big Flight
   23 دقیقه%98
  • قسمت‌ 4

   %98
   Safari Pals
   23 دقیقه%98
  • قسمت‌ 5

   %98
   Twirly Whirly Flyers
   23 دقیقه%98
  • قسمت‌ 6

   %98
   The Snowiest Ride
   23 دقیقه%98
  • قسمت‌ 7

   %98
   Tolee's Rhyme Time
   23 دقیقه%98
  • قسمت‌ 8

   %98
   Kai-lan's Campout
   23 دقیقه%98
  • قسمت‌ 9

   %98
   Wait, Hoho, Wait!
   23 دقیقه%98
  • قسمت‌ 10

   %98
   Ant Playground
   23 دقیقه%98
  • قسمت‌ 11

   %98
   Happy Chinese New Year!
   23 دقیقه%98
  • قسمت‌ 12

   %98
   Ni Hao, Halloween
   23 دقیقه%98
  • قسمت‌ 13

   %98
   Beach Day
   23 دقیقه%98
  • قسمت‌ 14

   %98
   Roller Rintoo
   23 دقیقه%98
  • قسمت‌ 15

   %60
   Rain or Shine
   23 دقیقه%60

  دیدگاه بینندگان

  دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت