وندای سرگردان

Wandering Wenda

فصل‌ 1 قسمت‌ 6  -  The Fairy Fiasco in Funland

 • %98
 • 6.9
مناسب برای افراد بیشتر از 3 سال
کارگردان:استیون نیلسون
صدا‌پیشگان:نیکولاس آکی، دیمون پاپادوپولوس، آوا پرستون
 • 8 دقیقه
  -
  2021 کانادا
  • دوبله فارسی
 • ماجرایی

برای بهره مندی از تمامی محتوای سایت لطفا فیلترشکن خود را خاموش نمایید.

چکیده داستان

انیمیشن وندای سرگردان فصل اول قسمت 6، یک پری مهربان به قهرمانان جسور ما اجازه می‌دهد که تا ابد در سرحدات قنات‌های سرزمین پریان بگردند، اما قهرمانان بلافاصله از آروزی احمقانه خود پشیمان می‌شوند.
انیمیشن Wandering Wenda را با دوبله فارسی از فیلم‌نت تماشا کنید.

قسمت‌ها

 • قسمت‌ 1

  %80
  The Annoying Art Ape of an Alberta Art Gallery
  8 دقیقه%80
 • قسمت‌ 2

  %60
  The Bewildering Balloon Bandit Burglary
  8 دقیقه%60
 • قسمت‌ 3

  %98
  The Clown Clan's Clash with Comandante Crankypants
  8 دقیقه%98
 • قسمت‌ 4

  %98
  The Dreadful Disco Dragon of Detroit
  7 دقیقه%98
 • قسمت‌ 5

  %98
  The Elegant Emerald Elephant of Ancient Egypt
  8 دقیقه%98
 • قسمت‌ 6

  %98
  The Fairy Fiasco in Funland
  8 دقیقه%98
 • قسمت‌ 7

  %98
  The Goblin Who Guards the Garden of Gold
  8 دقیقه%98
 • قسمت‌ 8

  %98
  A Haunted Holiday at the Howling Hog Hotel
  8 دقیقه%98
 • قسمت‌ 9

  %98
  The Intrepid Ice Explorers of Iqaluit
  8 دقیقه%98
 • قسمت‌ 10

  %98
  The Jungle Jackpot Jubilee
  8 دقیقه%98
 • قسمت‌ 11

  %98
  The Karate-Kicking Karaoke Kangaroo of Killiecrankie
  8 دقیقه%98
 • قسمت‌ 12

  %98
  A Lousy Bit of Luck at the Loony Laugh Labs Laboratory
  8 دقیقه%98
 • قسمت‌ 13

  %98
  The Mystery of the Missing Magical Muffins
  8 دقیقه%98
 • قسمت‌ 14

  %98
  The Nacho and Noodle Nabbing Ninjas of Niagra Falls
  8 دقیقه%98
 • قسمت‌ 15

  %98
  The Obnoxious Otters of Ottawa
  7 دقیقه%98
 • قسمت‌ 16

  %98
  The Pickle Plundering Pirates of Pineapple Island
  8 دقیقه%98
 • قسمت‌ 17

  %98
  The Queen's Quest for a Quality Quilt
  8 دقیقه%98
 • قسمت‌ 18

  %60
  The Ride of the Raspberry Ripple Rancheros
  8 دقیقه%60
 • قسمت‌ 19

  %98
  The Saga of Skipper Salty Socks and the Singing Sea Serpent
  8 دقیقه%98
 • قسمت‌ 20

  %75
  The Totally Terrific Twirling Tigers of Tasmania
  8 دقیقه%75
 • قسمت‌ 21

  %75
  Uncle Ulmer's Unruly Unicorn
  8 دقیقه%75
 • قسمت‌ 22

  %75
  The Vengeful Vendetta of the Vaudeville Vampire
  8 دقیقه%75
 • قسمت‌ 23

  %75
  The Warbling Wereworm of Wessex
  8 دقیقه%75
 • قسمت‌ 24

  %98
  The Extreme Excursion to the Planet X
  8 دقیقه%98
 • قسمت‌ 25

  %98
  The Yarn of the Yukon Yeti
  8 دقیقه%98
 • قسمت‌ 26

  %98
  The Zany Zookeeper's Zoo of Zombies
  8 دقیقه%98

دیدگاه بینندگان

دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت