خاطرات قطره شبنم

Dew Drop Diaries

 • %89
 • 8.5
بدون محدودیت سنی
کارگردان:آرتور کواک
صدا‌پیشگان:اسکارلت استوز، سیدنی میکایلا، ویوین یی
 • 2023 آمریکا
  • دوبله اختصاصی
 • کمدی
 • ماجرایی

چکیده داستان

انیمیشن خاطرات قطره شبنم، داستان سه پری کوچک به نام قطره شبنم است، آنها از کودکان مراقبت می‌کنند تا اتفاقی برای آنها یا وسایلشان نیفتد.
صدا: دوبله اختصاصی و زبان اصلی

قسمت‌ها

 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 1

  %84
  کفش میخی بدون پا
  13 دقیقه%84
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 2

  %98
  جادوی واقعی
  13 دقیقه%98
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 3

  %98
  در خواب نگه داشتن
  13 دقیقه%98
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 4

  %80
  جاروی خیلی گرسنه
  13 دقیقه%80
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 5

  %100
  سارق نان موز
  13 دقیقه%100
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 6

  %98
  پیدا کردن میو میو
  13 دقیقه%98
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 7

  %92
  پهباد را بگیر
  13 دقیقه%92
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 8

  %80
  پری دندان
  12 دقیقه%80
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 9

  %100
  مشکلات درخت
  12 دقیقه%100
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 10

  %100
  قطعات گمشده
  13 دقیقه%100
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 11

  %98
  مسیر بلیط
  13 دقیقه%98
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 12

  %100
  تنهایی کار کردن
  13 دقیقه%100
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 13

  %100
  پست آشپزی
  13 دقیقه%100
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 14

  %100
  عصای سرگردان
  13 دقیقه%100
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 15

  %100
  پنی شانس
  13 دقیقه%100
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 16

  %100
  گردش هامی
  12 دقیقه%100
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 17

  %100
  پری نخ
  12 دقیقه%100
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 18

  %100
  تا وقتی می‌تونی بپز
  12 دقیقه%100
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 19

  %100
  زیر و رو شدن وسایل
  13 دقیقه%100
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 20

  %100
  مانند یک قطره شبنم پنهان شوید
  13 دقیقه%100
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 21

  %100
  امتیازات بخش‌ها
  13 دقیقه%100
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 22

  %100
  تعویض قطره شبنم
  12 دقیقه%100
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 23

  %100
  خانه پر
  12 دقیقه%100
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 24

  %100
  هدیه فوری
  12 دقیقه%100
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 25

  %100
  راهنمای برق و برقی
  12 دقیقه%100
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 26

  %100
  ترس از پیانو
  12 دقیقه%100
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 27

  %100
  تعطیلات شبنم‌ها
  12 دقیقه%100
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 28

  %92
  تمام شب
  12 دقیقه%92

دیدگاه بینندگان

0915***3019

چقدر فیلمش زشته

دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت