هیولا عشق

Love Monster

 • %76
 • 6.5
بدون محدودیت سنی
کارگردان:روفوس بلکلاک
صدا‌پیشگان:تامسین گریگ، سارا هدلند، لوئیس مکلیود
 • 2020 انگلستان ، چین ، کانادا
  • دوبله فارسی

  چکیده داستان

  کارتون هیولا عشق، داستان ماجراجویی‌های یک قهرمان پشمالو به نام هیولا عشق است که به خاطر اینکه تنها هیولای شهر پشمکی است با چالش‌های زیادی رو به رو می‌شود. شهر پشمکی دنیایی پر از حیوانات کوچولوی بامزه است.
  انیمیشن Love Monster را با دوبله فارسی از فیلم‌نت تماشا کنید.

  قسمت‌ها

  فصل‌ 1از 2
  • قسمت‌ 1

   %100
   Sharing With Others Day
   6 دقیقه%100
  • قسمت‌ 2

   %98
   Bouncey-Slidey Day
   6 دقیقه%98
  • قسمت‌ 3

   %98
   Three Legged Race Day
   6 دقیقه%98
  • قسمت‌ 4

   %98
   Show and Tell Day
   6 دقیقه%98
  • قسمت‌ 5

   %98
   Perfect Pineapple Party Day
   6 دقیقه%98
  • قسمت‌ 6

   %98
   Hot, Hot, Hot Day
   6 دقیقه%98
  • قسمت‌ 7

   %98
   Accidental Elder Day
   6 دقیقه%98
  • قسمت‌ 8

   %98
   Paint a Picture Day
   6 دقیقه%98
  • قسمت‌ 9

   %98
   6 دقیقه%98
  • قسمت‌ 10

   %98
   6 دقیقه%98
  • قسمت‌ 11

   %98
   6 دقیقه%98
  • قسمت‌ 12

   %98
   6 دقیقه%98
  • قسمت‌ 13

   %98
   6 دقیقه%98
  • قسمت‌ 14

   %98
   6 دقیقه%98
  • قسمت‌ 15

   %98
   6 دقیقه%98
  • قسمت‌ 16

   %98
   6 دقیقه%98
  • قسمت‌ 17

   %98
   6 دقیقه%98
  • قسمت‌ 18

   %98
   6 دقیقه%98
  • قسمت‌ 19

   %98
   6 دقیقه%98
  • قسمت‌ 20

   %98
   6 دقیقه%98
  • قسمت‌ 21

   %75
   6 دقیقه%75
  • قسمت‌ 22

   %75
   6 دقیقه%75
  • قسمت‌ 23

   %75
   6 دقیقه%75
  • قسمت‌ 24

   %75
   6 دقیقه%75
  • قسمت‌ 25

   %75
   Switch What You Do Day
   6 دقیقه%75
  • قسمت‌ 26

   %75
   6 دقیقه%75
  • قسمت‌ 27

   %75
   6 دقیقه%75

  دیدگاه بینندگان

  دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت