پن زیرو: قهرمان پاره وقت

Penn Zero: Part-Time Hero

 • %97
 • 7
مناسب برای افراد بیشتر از 7 سال
کارگردان:تام دی روزیر
صدا‌پیشگان:توماس میدلتیچ، آدام دیواین، آلفرد مولینا
 • 2014 آمریکا
  • دوبله فارسی
 • کمدی
 • ماجرایی

چکیده داستان

انیمیشن سریالی پن زیرو: قهرمان پاره وقت؛ داستان پسری کوچک به نام پن زیرو است که اصلاً شبیه به دیگر بچه‌های معمولی نیست. او هر روز به همراه دوستان خوبش، وارد دنیاهای موازی می‌شود تا جهان را از شر پلیدی و بدی نجات بدهد.
انیمیشن Penn Zero: Part-Time Hero را با دوبله فارسی از فیلم‌نت تماشا کنید.

قسمت‌ها

 • قسمت‌ 1

  %91
  11 دقیقه%91
 • قسمت‌ 2

  %98
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 3

  %100
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 4

  %100
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 5

  %100
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 6

  %100
  10 دقیقه%100
 • قسمت‌ 7

  %100
  10 دقیقه%100
 • قسمت‌ 8

  %100
  10 دقیقه%100
 • قسمت‌ 9

  %100
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 10

  %100
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 11

  %100
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 12

  %100
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 13

  %100
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 14

  %100
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 15

  %100
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 16

  %86
  11 دقیقه%86
 • قسمت‌ 17

  %100
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 18

  %100
  12 دقیقه%100
 • قسمت‌ 19

  %100
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 20

  %100
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 21

  %100
  Larry Manor
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 22

  %100
  Lady Starblaster
  10 دقیقه%100
 • قسمت‌ 23

  %100
  Amber
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 24

  %100
  Totally Into Your Body
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 25

  %100
  Fish and Chips
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 26

  %100
  The Ripple Effect
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 27

  %100
  Where Dragons Dare
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 28

  %100
  Rip-Penn
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 29

  %100
  Chuckle City 500
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 30

  %100
  Rock and Roll
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 31

  %100
  Plantywood: City of Flora
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 32

  %100
  Boone's Apprentice
  12 دقیقه%100
 • قسمت‌ 33

  %97
  The QPC
  10 دقیقه%97
 • قسمت‌ 34

  %97
  Shirley B. Awesome
  11 دقیقه%97
 • قسمت‌ 35

  %97
  Massive Morphy Merge Mechs
  11 دقیقه%97

دیدگاه بینندگان

دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت