جوجه های فضایی در فضا

Space Chickens in Space

 • %74
 • 5.4
مناسب برای افراد بیشتر از 7 سال
کارگردانان:مارکوس ون فلاتن، تامی ون فلادن
صدا‌پیشگان:دیوید منکین، نیک محمد، راجر گرگ
 • 2018 استرالیا ، مکزیک، ایرلند
  • دوبله فارسی
 • علمی تخیلی
 • کمدی

برای بهره مندی از تمامی محتوای سایت لطفا فیلترشکن خود را خاموش نمایید.

چکیده داستان

انیمیشن جوجه های فضایی در فضا ماجرای سه جوجه است که در مدرسه‌ای که در فضا قرار دارد تحصیل می‌کنند و با چالش‌های غیرقابل تصوری روبرو شوند.
 انیمیشن Space Chickens in Space را با دوبله فارسی از فیلم‌نت تماشا کنید.

قسمت‌ها

 • قسمت‌ 1

  %100
  Trolling Thorgnak
  10 دقیقه%100
 • قسمت‌ 2

  %60
  10 دقیقه%60
 • قسمت‌ 3

  %98
  Best Pal
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 4

  %60
  The Egg
  10 دقیقه%60
 • قسمت‌ 5

  %98
  Atori
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 6

  %100
  Players Gotta Play
  10 دقیقه%100
 • قسمت‌ 7

  %98
  Green-Eyed Monster
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 8

  %98
  I Believe I Can Fly
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 9

  %98
  Friendchip
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 10

  %98
  Freezing Awesome
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 11

  %98
  Idle Idols
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 12

  %98
  Try Not to Laugh
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 13

  %98
  Food Fight
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 14

  %98
  Poor Dweezil
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 15

  %98
  Floofy Flibby Kiss-Kiss
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 16

  %98
  You Snooze You Cruise
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 17

  %98
  Three Trippion Parsec Trip
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 18

  %98
  Final Exam
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 19

  %98
  Alpha Chuck
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 20

  %98
  Being Glargg
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 21

  %98
  All Flying and Chill
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 22

  %98
  Jail Birds
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 23

  %98
  Ommminious Foreshadowing
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 24

  %98
  Draw Anything
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 25

  %98
  Academy Rules
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 26

  %98
  Beat Beat Chicken Chicken
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 27

  %98
  Phil My Heart
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 28

  %98
  Blibli Squared
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 29

  %98
  Cadet Clarkk
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 30

  %98
  دست از آزار دادن من بردارید!
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 31

  %98
  نه بریان نه درد
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 32

  %98
  خوراک مرغ
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 33

  %98
  کتک زدن مرغ
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 34

  %98
  فینلی کلینلی
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 35

  %98
  خوراک مرغ
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 36

  %98
  عجیب و غریب
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 37

  %98
  سنگ آبی کم رنگ
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 38

  %98
  کتاب مقدس مربع
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 39

  %98
  انتخاب مرد خوب
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 40

  %98
  کودتای ریاست جمهوری
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 41

  %98
  فیل قلب من
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 42

  %98
  سنوت شبیه این
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 43

  %98
  بدون مغز، بدون درد
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 44

  %98
  چه کسی شلوار کولرا پوشیده است؟
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 45

  %98
  انجمن مخفی، چیزهای مخفی
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 46

  %98
  بد بد بد
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 47

  %98
  بویی شبیه مرغ
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 48

  %98
  باهوش‌ترین مرغ شهر
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 49

  %98
  سرانجام نیون
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 50

  %98
  شلوار ارواح کمپ
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 51

  %98
  جازدن
  10 دقیقه%98

دیدگاه بینندگان

دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت