جوجه های فضایی در فضا

Space Chickens in Space

 • %98
 • 5.4
مناسب برای افراد بیشتر از 7 سال
کارگردانان:مارکوس ون فلاتن، تامی ون فلادن
صدا‌پیشگان:دیوید منکین، نیک محمد، راجر گرگ
 • 2018 استرالیا ، مکزیک، ایرلند
  • دوبله فارسی
 • علمی تخیلی
 • کمدی

چکیده داستان

انیمیشن جوجه های فضایی در فضا ماجرای سه جوجه است که در مدرسه‌ای که در فضا قرار دارد تحصیل می‌کنند و با چالش‌های غیرقابل تصوری روبرو شوند.
 انیمیشن Space Chickens in Space را با دوبله فارسی از فیلم‌نت تماشا کنید.

قسمت‌ها

 • قسمت‌ 1

  %100
  Trolling Thorgnak
  10 دقیقه%100
 • قسمت‌ 2

  %97
  10 دقیقه%97
 • قسمت‌ 3

  %98
  Best Pal
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 4

  %97
  The Egg
  10 دقیقه%97
 • قسمت‌ 5

  %98
  Atori
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 6

  %100
  Players Gotta Play
  10 دقیقه%100
 • قسمت‌ 7

  %98
  Green-Eyed Monster
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 8

  %98
  I Believe I Can Fly
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 9

  %98
  Friendchip
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 10

  %98
  Freezing Awesome
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 11

  %98
  Idle Idols
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 12

  %98
  Try Not to Laugh
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 13

  %98
  Food Fight
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 14

  %98
  Poor Dweezil
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 15

  %98
  Floofy Flibby Kiss-Kiss
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 16

  %98
  You Snooze You Cruise
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 17

  %98
  Three Trippion Parsec Trip
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 18

  %98
  Final Exam
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 19

  %98
  Alpha Chuck
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 20

  %98
  Being Glargg
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 21

  %98
  All Flying and Chill
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 22

  %98
  Jail Birds
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 23

  %98
  Ommminious Foreshadowing
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 24

  %98
  Draw Anything
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 25

  %98
  Academy Rules
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 26

  %98
  Beat Beat Chicken Chicken
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 27

  %98
  Phil My Heart
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 28

  %98
  Blibli Squared
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 29

  %98
  Cadet Clarkk
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 30

  %98
  دست از آزار دادن من بردارید!
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 31

  %98
  نه بریان نه درد
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 32

  %98
  خوراک مرغ
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 33

  %98
  کتک زدن مرغ
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 34

  %98
  فینلی کلینلی
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 35

  %98
  خوراک مرغ
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 36

  %98
  عجیب و غریب
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 37

  %98
  سنگ آبی کم رنگ
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 38

  %98
  کتاب مقدس مربع
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 39

  %98
  انتخاب مرد خوب
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 40

  %98
  کودتای ریاست جمهوری
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 41

  %98
  فیل قلب من
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 42

  %98
  سنوت شبیه این
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 43

  %98
  بدون مغز، بدون درد
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 44

  %98
  چه کسی شلوار کولرا پوشیده است؟
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 45

  %98
  انجمن مخفی، چیزهای مخفی
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 46

  %98
  بد بد بد
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 47

  %98
  بویی شبیه مرغ
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 48

  %98
  باهوش‌ترین مرغ شهر
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 49

  %98
  سرانجام نیون
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 50

  %98
  شلوار ارواح کمپ
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 51

  %98
  جازدن
  10 دقیقه%98

دیدگاه بینندگان

دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت