شهر دوستان

City of Friends

 • %81
 • 6.7
مناسب برای افراد بیشتر از 7 سال
کارگردان:سوین اینگه سولهایم
صدا‌پیشگان:ترزا گلگر، وین فورستر، جیمی هیبرت
 • 2011 انگلیس
  • دوبله فارسی
 • ماجرایی

برای بهره مندی از تمامی محتوای سایت لطفا فیلترشکن خود را خاموش نمایید.

چکیده داستان

سریال شهر دوستان، داستان سه دوست به نام‌های: مکس، تد و الفی است که اعضای جدید شهر دوستان هستند و یاد می‌گیرند که چگونه برای نجات شهر در کنار یکدیگر باشند.
سریال City of Friends را با دوبله فارسی از فیلم‌نت تماشا کنید.

قسمت‌ها

 • قسمت‌ 1

  %86
  City of Friends
  10 دقیقه%86
 • قسمت‌ 2

  %60
  Silence Is Golden
  10 دقیقه%60
 • قسمت‌ 3

  %98
  Elphie Get Your Bun
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 4

  %98
  Down the Drain
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 5

  %98
  Flat Out
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 6

  %98
  Abby's Panic Attack
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 7

  %98
  Bobby's Sand Castle
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 8

  %98
  The Case of the Missing Case
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 9

  %98
  Fluffy
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 10

  %98
  Clear the Line
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 11

  %98
  Jumpi to the Rescue
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 12

  %98
  Painting the Town
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 13

  %98
  Runaway Jim
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 14

  %98
  Treasure Island
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 15

  %98
  Round and Round the Houses
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 16

  %98
  Jumpi's Big Balloon
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 17

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 18

  %98
  Tom's Alarm Call
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 19

  %60
  Gi and Raffe's Look Out Duty
  10 دقیقه%60
 • قسمت‌ 20

  %98
  Spot the Bear
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 21

  %75
  Beware of the Yeti
  10 دقیقه%75
 • قسمت‌ 22

  %75
  Winterblunderland
  10 دقیقه%75
 • قسمت‌ 23

  %75
  Max's Mountain Walk
  10 دقیقه%75
 • قسمت‌ 24

  %75
  Max's Mercy Walk
  10 دقیقه%75
 • قسمت‌ 25

  %75
  Snow Trouble
  10 دقیقه%75
 • قسمت‌ 26

  %75
  Duty Before Pleasure
  10 دقیقه%75
 • قسمت‌ 27

  %75
  Follow That Ball
  10 دقیقه%75
 • قسمت‌ 28

  %75
  There's No Smoke
  10 دقیقه%75
 • قسمت‌ 29

  %75
  Football Crazy
  10 دقیقه%75
 • قسمت‌ 30

  %75
  One Good Turn
  10 دقیقه%75
 • قسمت‌ 31

  %75
  Where's Scoot?
  10 دقیقه%75
 • قسمت‌ 32

  %75
  Helmets Are Cool
  10 دقیقه%75
 • قسمت‌ 33

  %75
  Lost of Friend's Forest
  10 دقیقه%75
 • قسمت‌ 34

  %75
  Ted Loses the Bandages
  10 دقیقه%75
 • قسمت‌ 35

  %75
  Keep Alert Raffe!
  10 دقیقه%75
 • قسمت‌ 36

  %75
  Litterbug
  10 دقیقه%75
 • قسمت‌ 37

  %75
  Sticky Buns
  10 دقیقه%75
 • قسمت‌ 38

  %75
  Sorry I'm Late
  10 دقیقه%75
 • قسمت‌ 39

  %75
  The Mix Up
  10 دقیقه%75
 • قسمت‌ 40

  %75
  Congratulations Frankie!
  10 دقیقه%75
 • قسمت‌ 41

  %75
  Gone Fishin
  10 دقیقه%75
 • قسمت‌ 42

  %75
  Apples for Elphie
  10 دقیقه%75
 • قسمت‌ 43

  %75
  Party Time
  10 دقیقه%75
 • قسمت‌ 44

  %75
  Keep It a Secret
  10 دقیقه%75
 • قسمت‌ 45

  %75
  Jumpi's Giant
  10 دقیقه%75
 • قسمت‌ 46

  %75
  Bobby and Barney's Band
  10 دقیقه%75
 • قسمت‌ 47

  %75
  Team Effort
  10 دقیقه%75
 • قسمت‌ 48

  %75
  Extreme Biking
  10 دقیقه%75
 • قسمت‌ 49

  %75
  Timba's Day Out
  10 دقیقه%75
 • قسمت‌ 50

  %75
  Mountain Rescue
  10 دقیقه%75
 • قسمت‌ 51

  %75
  The Chocolate Muffin Rescue
  10 دقیقه%75
 • قسمت‌ 52

  %75
  Father and Son
  10 دقیقه%75

دیدگاه بینندگان

دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت