فنگبون

Fangbone

 • %92
 • 6.3
مناسب برای افراد بیشتر از 7 سال
کارگردان:دیو بارتون توماس
صدا‌پیشگان:کالین دویل، تیلور آبراهامز، ران پاردو
 • 2014 کانادا
  • دوبله فارسی
 • ماجرایی
 • اکشن

چکیده داستان

انیمیشن فنگبون داستان پسر جنگجوی نه ساله‌ اهل اسکولبانیا است که در سرزمین مادری‌اش فرود می‌آید تا با افراد شرور مبارزه کند و آنها را بیرون کند، او به همراه دوست ساده و دوست‌داشتنی‌اش بیل در این راه همراه می‌شود.
انیمیشن Fangbone را با دوبله فارسی از فیلم‌نت تماشا کنید.

قسمت‌ها

 • قسمت‌ 1

  %100
  12 دقیقه%100
 • قسمت‌ 2

  %100
  12 دقیقه%100
 • قسمت‌ 3

  %100
  12 دقیقه%100
 • قسمت‌ 4

  %100
  12 دقیقه%100
 • قسمت‌ 5

  %100
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 6

  %90
  12 دقیقه%90
 • قسمت‌ 7

  %100
  12 دقیقه%100
 • قسمت‌ 8

  %100
  12 دقیقه%100
 • قسمت‌ 9

  %100
  12 دقیقه%100
 • قسمت‌ 10

  %100
  12 دقیقه%100
 • قسمت‌ 11

  %90
  12 دقیقه%90
 • قسمت‌ 12

  %93
  12 دقیقه%93
 • قسمت‌ 13

  %90
  11 دقیقه%90
 • قسمت‌ 14

  %90
  12 دقیقه%90
 • قسمت‌ 15

  %90
  12 دقیقه%90
 • قسمت‌ 16

  %90
  11 دقیقه%90
 • قسمت‌ 17

  %90
  12 دقیقه%90
 • قسمت‌ 18

  %84
  12 دقیقه%84
 • قسمت‌ 19

  %90
  12 دقیقه%90
 • قسمت‌ 20

  %90
  12 دقیقه%90
 • قسمت‌ 21

  %90
  12 دقیقه%90
 • قسمت‌ 22

  %90
  12 دقیقه%90
 • قسمت‌ 23

  %90
  12 دقیقه%90
 • قسمت‌ 24

  %84
  12 دقیقه%84
 • قسمت‌ 25

  %86
  12 دقیقه%86
 • قسمت‌ 26

  %86
  12 دقیقه%86
 • قسمت‌ 27

  %86
  12 دقیقه%86
 • قسمت‌ 28

  %86
  12 دقیقه%86
 • قسمت‌ 29

  %86
  12 دقیقه%86
 • قسمت‌ 30

  %86
  12 دقیقه%86
 • قسمت‌ 31

  %80
  12 دقیقه%80
 • قسمت‌ 32

  %86
  12 دقیقه%86
 • قسمت‌ 33

  %86
  12 دقیقه%86
 • قسمت‌ 34

  %86
  12 دقیقه%86
 • قسمت‌ 35

  %86
  11 دقیقه%86
 • قسمت‌ 36

  %100
  12 دقیقه%100
 • قسمت‌ 37

  %86
  12 دقیقه%86
 • قسمت‌ 38

  %86
  12 دقیقه%86
 • قسمت‌ 39

  %86
  12 دقیقه%86
 • قسمت‌ 40

  %86
  12 دقیقه%86
 • قسمت‌ 41

  %86
  12 دقیقه%86
 • قسمت‌ 42

  %86
  12 دقیقه%86
 • قسمت‌ 43

  %86
  11 دقیقه%86
 • قسمت‌ 44

  %86
  12 دقیقه%86
 • قسمت‌ 45

  %86
  12 دقیقه%86
 • قسمت‌ 46

  %86
  12 دقیقه%86
 • قسمت‌ 47

  %86
  12 دقیقه%86
 • قسمت‌ 48

  %86
  12 دقیقه%86
 • قسمت‌ 49

  %90
  12 دقیقه%90
 • قسمت‌ 50

  %86
  11 دقیقه%86

دیدگاه بینندگان

عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بوددددددددددددددددددددددددد

ببینید حتما

آنقدر خوب بود تو 4-5 روز 50 تا قسمتش رو دیدم

خیلی خوب بود

بهترین کارتونی بود که تو عمرم دیدم

دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت