تاینی تون ها در دبیرستان لو

Tiny Toons Looniversity

 • %100
 • 6.4
بدون محدودیت سنی
کارگردان:اندرو دیکمن
صدا‌پیشگان:اریک بااوزا ، اشلی کریستال هیرستون، دیوید اریگو جی آر
 • 2023 آمریکا
  • دوبله اختصاصی
 • ماجرایی
 • کمدی

چکیده داستان

انیمیشن تاینی تون ها در دبیرستان لو، جاه‌طلبی‌های تاینی تون‌ها را در مدرسه دنبال می‌کند، جایی که رویاپردازان به افراد حرفه‌ای تبدیل می‌شوند. 
صدا: دوبله اختصاصی و زبان اصلی

قسمت‌ها

 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 1

  %100
  آشنای ورودی‌های جدید
  22 دقیقه%100
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 2

  %100
  به پیتزا فرصت بدهید
  21 دقیقه%100
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 3

  %98
  اضافی، پس اضافی
  22 دقیقه%98
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 4

  %98
  چراغ های بال تونی
  22 دقیقه%98
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 5

  %98
  لو برو را نجات دهید
  22 دقیقه%98
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 6

  %98
  شوخی بیش از حد
  22 دقیقه%98
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 7

  %98
  بیمارستان عمومی
  22 دقیقه%98
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 8

  %98
  هی دختر، سوفله
  22 دقیقه%98
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 9

  %98
  اشک های یک کلون
  22 دقیقه%98
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 10

  %98
  نمایش باید اجرا شود
  22 دقیقه%98

دیدگاه بینندگان

دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت