جلیستون

Jellystone

 • %98
 • 6.4
بدون محدودیت سنی
کارگردانان:کرین اینگله، ایان واسلوک
صدا‌پیشگان:سی. اچ. گرینبلت، جف برگمن، دانا اسنایدر
 • 2021 آمریکا
  • دوبله اختصاصی
 • ماجرایی

چکیده داستان

انیمیشن سریالی جلیستون، داستان شخصیت‌های مختلف هانا باربارا است که سعی می‌کنند در کنار هم زندگی کنند، اما بیشتر از آن همدیگر را به دردسر می‌اندازند.
صدا: دوبله اختصاصی و زبان اصلی

قسمت‌ها

 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 1

  %97
  مشکلات شکم یوگی
  11 دقیقه%97
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 2

  %98
  گوریل در میان ما
  10 دقیقه%98
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 3

  %98
  چکمه بو
  10 دقیقه%98
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 4

  %98
  داگی دیو من
  10 دقیقه%98
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 5

  %98
  یک نارگیل برای یادآوری
  10 دقیقه%98
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 6

  %98
  فروشگاه بقالی
  10 دقیقه%98
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 7

  %98
  باید ژله ای شود
  10 دقیقه%98
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 8

  %98
  گربه ها می‌رقصند
  10 دقیقه%98
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 9

  %98
  عزیزم تو منو می‌شناسی
  10 دقیقه%98
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 10

  %98
  ال کابونگ به کبونگ رفته
  10 دقیقه%98
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 11

  %98
  آقای فلبی
  11 دقیقه%98
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 12

  %98
  یخ یخ بابا
  10 دقیقه%98
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 13

  %98
  ژن خوب
  10 دقیقه%98
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 14

  %98
  نمای شهر
  10 دقیقه%98
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 15

  %97
  انفجار پنیر کاتانوگا
  11 دقیقه%97
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 16

  %98
  انفجار پنیر کاتانوگا
  11 دقیقه%98
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 17

  %98
  گاتا باید همه را ببوسد
  11 دقیقه%98
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 18

  %98
  سر وصدای کشتی رامبل
  11 دقیقه%98
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 19

  %98
  شرایط دشوار ماهی
  11 دقیقه%98
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 20

  %98
  ویدیوی شهری: به جلیستون خوش آمدید
  11 دقیقه%98

دیدگاه بینندگان

0933***9548

بدبدبدبدبدبدبد بدبدبدبدبدبدبد

دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت