امیرحسین صدیق | Amirhossein Sedigh

امیرحسین صدیق

Amirhossein Sedigh

امیرحسین صدیق، بازیگر و صداپیشه، متولد 1351 تهران است. بازیگری را از سال 1373 با مجموعه تلویزیونی قصه‌های تابه‌تا آغاز کرد. امیرحسین صدیق در حدود 30 مجموعه تلویزویونی و 17 فیلم سینمایی بازی کرده است.
دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت