یوسف صیادی | Yosef Sayadi

یوسف صیادی

Yosef Sayadi

یوسف صیادی فعالیت هنری‌اش را با کار کودک آغاز کرد و بعد از آن در برنامه‌های ظنز تلویزیونی مشغول شد. او در حدود 20 فیلم سینمایی، 10 سریال نمایش خانگی و  حدود 20 سریال و فیلم تلویزیونی بازی کرده است.
دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت