اسب تک شاخ

Go Away, Unicorn!

فصل‌ 1 قسمت‌ 3  -  Get a Clue, Unicorn!

 • %100
 • 5.1
مناسب برای افراد بیشتر از 7 سال
کارگردان:جیسون گروه
صدا‌پیشگان:کریس دیامنتوپولوس، جنیفر هیل، ربکا هوسین
 • 11 دقیقه
  -
  2018 آمریکا، کانادا
  • دوبله فارسی
 • ماجرایی

برای بهره مندی از تمامی محتوای سایت لطفا فیلترشکن خود را خاموش نمایید.

چکیده داستان

بازرس بریوش به شکل بسیار مرموزی گم می‌شود، حالا آلیس به همراه اسب تک شاخ باید جزیئیات گم شدن بازرس را بررسی کند.
صدا: دوبله فارسی

قسمت‌ها

 • قسمت‌ 1

  %100
  Bounce Away, Unicorn!
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 2

  %100
  Take a Dive, Unicorn!
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 3

  %100
  Get a Clue, Unicorn!
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 4

  %60
  Move Out, Unicorn!
  11 دقیقه%60
 • قسمت‌ 5

  %80
  Stop Babying Me, Unicorn!
  11 دقیقه%80
 • قسمت‌ 6

  %86
  11 دقیقه%86
 • قسمت‌ 7

  %90
  11 دقیقه%90
 • قسمت‌ 8

  %100
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 9

  %100
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 10

  %100
  Go Away for a Spell, Unicorn!
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 11

  %73
  March Away, Unicorn!
  11 دقیقه%73
 • قسمت‌ 12

  %60
  Bow Out, Unicorn!
  11 دقیقه%60
 • قسمت‌ 13

  %98
  Rap it Up, Unicorn!
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 14

  %98
  Repeat After Me, Unicorn
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 15

  %100
  Trick or Treat, Unicorn!
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 16

  %100
  Go Away, Frankencorn!
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 17

  %98
  Strut and Turn, Unicorn!
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 18

  %100
  Roll On, Unicorn!
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 19

  %98
  Make Like a Tree, Unicorn!
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 20

  %98
  Claus Out, Unicorn!
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 21

  %98
  Smarten Up, Unicorn!
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 22

  %98
  Go Away, Corné!
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 23

  %100
  Ready, Set, Go Away, Unicorn!
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 24

  %98
  Can't Touch This, Unicorn!
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 25

  %98
  Swap 'til you Drop, Unicorn
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 26

  %98
  Let It Slide, Unicorn!
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 27

  %98
  Let It Slide, Unicorn!
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 28

  %98
  The Tooth Hurts, Unicorn!
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 29

  %98
  Party On, Unicorn!
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 30

  %98
  Quiet on the Set, Unicorn!
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 31

  %98
  Dig This, Unicorn!
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 32

  %98
  Disappear, Unicorn!
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 33

  %98
  Snap Out of It, Unicorn!
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 34

  %98
  Fix It Up, Unicorn!
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 35

  %98
  This is Tutu Much, Unicorn!
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 36

  %98
  Get Real, Unicorn!
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 37

  %98
  Blast Off, Unicorn!
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 38

  %98
  Stay Out, Unicorn!
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 39

  %98
  Buzz Off, Unicorn!
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 40

  %98
  هیچ راه فراری وجود ندارد
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 41

  %98
  دورتر برو آبله تک شاخی
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 42

  %98
  شوخی را بزار کنار اسب تک شاخ
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 43

  %98
  تو از بازی بیرونی تک شاخ
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 44

  %98
  شما به تک شاخ ضربه زدید
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 45

  %98
  برف بازی کن
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 46

  %98
  تو سردسته گروه باش
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 47

  %98
  تک‌شاخ آماده ای
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 48

  %98
  خوکچه هندی
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 49

  %98
  رویای تک شاخ
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 50

  %98
  غافلگیری بزرگ
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 51

  %98
  سوپرایز بزرگ تک شاخ
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 52

  %100
  آلیس برو
  11 دقیقه%100

دیدگاه بینندگان

دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت