کتاب صوتی ماتیلدا

Matilda

 • %98
بدون محدودیت سنی
گویندگان:نرگس آهازان، پیمان قریب پناه
 • 1402 ‌ ایران
  • کتاب صوتی

  چکیده داستان

  کتاب صوتی ماتیلدا، روایتگر زندگی دختربچه نابغه‌ای به نام ماتیلدا است. علی‌رغم اینکه ماتیلدا از هوش سرشاری برخوردار است و در سه‌سالگی موفق به خواندن و نوشتن شده است، اما والدین وی صفت ابله را به فرزند خود نسبت داده و دل خوشی از او ندارند. دختربچه‌ای که مدام به دنبال مطالعه کتاب‌های مختلف است، اما پدر و مادرش او را از این کار منع کرده و در عوض به او پیشنهاد می‌دهند که همچون آن‌ها تلویزیون تماشا کند.

  قسمت‌ها

  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 1

   %98
   18 دقیقه%98
  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 2

   %98
   12 دقیقه%98
  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 3

   %98
   8 دقیقه%98
  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 4

   %98
   8 دقیقه%98
  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 5

   %98
   10 دقیقه%98
  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 6

   %98
   13 دقیقه%98
  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 7

   %98
   21 دقیقه%98
  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 8

   %98
   11 دقیقه%98
  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 9

   %98
   14 دقیقه%98
  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 10

   %98
   21 دقیقه%98
  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 11

   %98
   21 دقیقه%98
  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 12

   %98
   8 دقیقه%98
  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 13

   %98
   24 دقیقه%98
  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 14

   %98
   15 دقیقه%98
  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 15

   %98
   9 دقیقه%98
  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 16

   %98
   21 دقیقه%98
  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 17

   %98
   21 دقیقه%98
  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 18

   %98
   6 دقیقه%98
  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 19

   %98
   6 دقیقه%98
  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 20

   %98
   13 دقیقه%98
  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 21

   %98
   18 دقیقه%98

  دیدگاه بینندگان

  دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت