کتاب صوتی پدر خوانده

The Godfather

 • %98
بدون محدودیت سنی
گوینده:پیمان قریب پناه
 • 1402 ‌ ایران
  • کتاب صوتی

  چکیده داستان

  پدرخوانده، پرفروش‌ترین کتاب تاریخ سینما، نوشته ماریو جیانلویجی پوزو است که از روی آن، فیلم خوش‌ساختی به همین اسم نیز ساخته شده است. این رمان روایتی دقیق، ملموس و البته متفاوت و کم‌نظیر از فرهنگ آمریکایی و فعالیت مافیا در آمریکا ارئه می‌کند.
  کلمه مافیا در اصل به معنای مکانی امن و پناهگاه بود، بعدها نام ساختاری مخفی شد که علیه حکامی که قرن‌ها بر این سرزمین و مردمش ظلم کرده بودند، به‌پا خاست. سیسیل سرزمینی بود که شاید بیش از هرجای دیگر در تاریخ، بی‌رحمانه مورد تجاوز واقع شده بود.

  قسمت‌ها

  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 1

   %98
   166 دقیقه%98
  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 2

   %98
   63 دقیقه%98
  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 3

   %98
   8 دقیقه%98
  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 4

   %98
   17 دقیقه%98
  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 5

   %98
   9 دقیقه%98
  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 6

   %98
   19 دقیقه%98
  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 7

   %98
   11 دقیقه%98
  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 8

   %98
   19 دقیقه%98
  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 9

   %98
   15 دقیقه%98
  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 10

   %98
   35 دقیقه%98
  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 11

   %98
   48 دقیقه%98
  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 12

   %98
   61 دقیقه%98
  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 13

   %98
   35 دقیقه%98
  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 14

   %98
   96 دقیقه%98
  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 15

   %98
   21 دقیقه%98
  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 16

   %98
   29 دقیقه%98
  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 17

   %98
   17 دقیقه%98
  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 18

   %98
   16 دقیقه%98
  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 19

   %98
   38 دقیقه%98
  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 20

   %98
   71 دقیقه%98
  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 21

   %98
   8 دقیقه%98
  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 22

   %98
   7 دقیقه%98
  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 23

   %98
   71 دقیقه%98
  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 24

   %98
   13 دقیقه%98
  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 25

   %98
   28 دقیقه%98
  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 26

   %98
   43 دقیقه%98
  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 27

   %98
   23 دقیقه%98
  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 28

   %98
   43 دقیقه%98
  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 29

   %98
   22 دقیقه%98
  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 30

   %98
   29 دقیقه%98
  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 31

   %98
   33 دقیقه%98
  • کتاب صوتی
   رایگان

   قسمت‌ 32

   %98
   20 دقیقه%98

  دیدگاه بینندگان

  delbar
  delbar

  جذاب

  دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت