ماجراهای راکی و بولوینکل

The Adventures of Rocky and Bullwinkle

 • %90
 • 5.8
بدون محدودیت سنی
کارگردان:گرگ میلر
صدا‌پیشگان:تارا استرانگ، ریچل بوترا، برد نورمن
 • 2018 آمریکا
  • دوبله اختصاصی
 • ماجرایی

چکیده داستان

سنجاب پرنده و گوزن جی، یک بار دیگر در کنار رقبای خود یعنی بوریس، ناتاشا و رهبر شجاع قرار می‌گیرند و درگیر یک موقعیت دلخراش می‌شوند.
صدا: دوبله اختصاصی

قسمت‌ها

 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 1

  %100
  بوی ترس: بخش اول
  23 دقیقه%100
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 2

  %100
  بوی ترس: بخش دوم
  23 دقیقه%100
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 3

  %100
  بوی ترس: بخش سوم
  23 دقیقه%100
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 4

  %100
  بوی ترس: بخش چهارم
  23 دقیقه%100
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 5

  %100
  بوی ترس: بخش پنجم
  23 دقیقه%100
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 6

  %100
  سمت تاریک گوزن: بخش اول
  23 دقیقه%100
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 7

  %100
  سمت تاریک گوزن: بخش دوم
  23 دقیقه%100
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 8

  %100
  سمت تاریک گوزن: بخش سوم
  23 دقیقه%100
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 9

  %100
  سمت تاریک گوزن: بخش چهارم
  23 دقیقه%100
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 10

  %100
  موسی‌بامپز: بخش اول
  23 دقیقه%100
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 11

  %100
  موسی‌بامپز: بخش دوم
  23 دقیقه%100
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 12

  %86
  موسی‌بامپز: بخش سوم
  23 دقیقه%86
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 13

  %100
  موسی‌بامپز: بخش سوم
  23 دقیقه%100

دیدگاه بینندگان

دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت