حیوانات خانگی زوزو

The ZhuZhus

 • %100
 • 5
بدون محدودیت سنی
کارگردان:مایک فالوز
صدا‌پیشگان:تاجا ایسن، ریچارد بینزلی، استف میسایو سکی
 • 2016 کانادا ، آمریکا
  • دوبله فارسی
 • ماجرایی
 • کمدی

برای بهره مندی از تمامی محتوای سایت لطفا فیلترشکن خود را خاموش نمایید.

چکیده داستان

حیوانات خانگی زوزو درباره فرانکی و ماجراجویی‌های او به همراه حیوانات خانگی‌اش است. او همیشه به دنبال راهی برای شاد بودن و ماجراجویی است. دوستان او زوزو، چاک و نام نام هستند که همه جا با او می‌آیند.
The Zhuzhus را با دوبله فارسی از فیلم‌نت تماشا کنید.

قسمت‌ها

 • قسمت‌ 1

  %94
  Happy Bounciversary/Say It Don't Spray It
  11 دقیقه%94
 • قسمت‌ 2

  %86
  Home Run Hamsters/Chip Off the Old Chunk
  11 دقیقه%86
 • قسمت‌ 3

  %80
  Walter-Gate/Janitor Day
  11 دقیقه%80
 • قسمت‌ 4

  %80
  Goldfish Fingers/Skate-lebrity
  11 دقیقه%80
 • قسمت‌ 5

  %80
  Zombie Sleep Over/The No-Kart Race
  11 دقیقه%80
 • قسمت‌ 6

  %86
  Storming the Cat Castle/Ha Ha Hamsters
  11 دقیقه%86
 • قسمت‌ 7

  %80
  Fur-Vivor/Zhuper Girl
  11 دقیقه%80
 • قسمت‌ 8

  %80
  Fur-Vivor/Zhuper Girl
  11 دقیقه%80
 • قسمت‌ 9

  %60
  Dreams O'Clock/Badge to the Bone
  11 دقیقه%60
 • قسمت‌ 10

  %60
  Full Groan/The Shell Game
  11 دقیقه%60
 • قسمت‌ 11

  %60
  If Wishes Were Rainbows/Deja Zhu
  11 دقیقه%60
 • قسمت‌ 12

  %80
  A Total Bust a Move/The Grand ZhuZhu Pets Hotel
  11 دقیقه%80
 • قسمت‌ 13

  %98
  A Total Bust a Move/The Grand ZhuZhu Pets Hotel
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 14

  %98
  The Pumpkin Whisperers/Zhuper Zhide Kicks
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 15

  %98
  The Wrong Stuff/Chunklette's Web
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 16

  %98
  Story Book It/Hairible Mistake
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 17

  %98
  Weathering Heights/The Trashing of Zhuper Girl
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 18

  %98
  Weathering Heights/TheZhurassic Park/Hamster a la Kart
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 19

  %98
  Zhu and Improved/The Unfortunate Cookie Crumbles
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 20

  %98
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 21

  %98
  Zhu Got Game/And the Hammy Goes To
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 22

  %98
  Pranksters' Paradise/Ball in a Day's Work
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 23

  %98
  A Total Bust a Move
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 24

  %98
  A Total Bust a Move
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 25

  %98
  A Total Bust a Move
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 26

  %98
  A Total Bust a Move
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 27

  %98
  A Total Bust a Move
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 28

  %98
  Chunklette's Web
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 29

  %98
  Chunklette's Web
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 30

  %98
  Friendship Friend-zy
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 31

  %98
  Story Book It
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 32

  %98
  Hairible Mistake
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 33

  %98
  Weathering Heights
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 34

  %98
  Trashing of Zhuper Girl
  11 دقیقه%98

دیدگاه بینندگان

دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت