هادسون 16

16 Hudson

 • %72
 • 6.6
مناسب برای افراد بیشتر از 3 سال
بازیگران:آندره لیبمن، تابیثا سنت‌گرمن، کتی وسلاک
 • 2018 کانادا
  • دوبله فارسی
 • کمدی
 • ماجرایی

چکیده داستان

سریال هادسون 16 انیمیشنی است درباره ساکنین سختمانی در خیابان هادسون، این سریال ماجراهای کودکانی همسایه است که شباهت‌ها و تفاوت‌هایشان با یکدیگر را جشن می‌گیرند و مناسبت‌های فرهنگی همدیگر را می‌آموزند.
سریال 16 Hudson را با دوبله فارسی از فیلم‌نت تماشا کنید.

قسمت‌ها

 • قسمت‌ 1

  %76
  7 دقیقه%76
 • قسمت‌ 2

  %80
  7 دقیقه%80
 • قسمت‌ 3

  %100
  7 دقیقه%100
 • قسمت‌ 4

  %98
  7 دقیقه%98
 • قسمت‌ 5

  %98
  7 دقیقه%98
 • قسمت‌ 6

  %100
  7 دقیقه%100
 • قسمت‌ 7

  %100
  7 دقیقه%100
 • قسمت‌ 8

  %98
  7 دقیقه%98
 • قسمت‌ 9

  %98
  7 دقیقه%98
 • قسمت‌ 10

  %100
  7 دقیقه%100
 • قسمت‌ 11

  %98
  7 دقیقه%98
 • قسمت‌ 12

  %98
  7 دقیقه%98
 • قسمت‌ 13

  %98
  6 دقیقه%98
 • قسمت‌ 14

  %98
  6 دقیقه%98
 • قسمت‌ 15

  %98
  7 دقیقه%98
 • قسمت‌ 16

  %98
  7 دقیقه%98
 • قسمت‌ 17

  %98
  7 دقیقه%98
 • قسمت‌ 18

  %98
  7 دقیقه%98
 • قسمت‌ 19

  %98
  7 دقیقه%98
 • قسمت‌ 20

  %98
  7 دقیقه%98
 • قسمت‌ 21

  %98
  7 دقیقه%98
 • قسمت‌ 22

  %98
  7 دقیقه%98
 • قسمت‌ 23

  %98
  7 دقیقه%98
 • قسمت‌ 24

  %98
  7 دقیقه%98
 • قسمت‌ 25

  %98
  Mountain Lyin'
  7 دقیقه%98
 • قسمت‌ 26

  %98
  Apples, Raisins, & Onions, Oh My!
  7 دقیقه%98
 • قسمت‌ 27

  %98
  An Henri in Need
  5 دقیقه%98
 • قسمت‌ 28

  %98
  Mr. K
  6 دقیقه%98
 • قسمت‌ 29

  %98
  The Last Samosa
  7 دقیقه%98
 • قسمت‌ 30

  %98
  Big
  6 دقیقه%98
 • قسمت‌ 31

  %98
  Whose Side Are You On?
  7 دقیقه%98
 • قسمت‌ 32

  %98
  Chinese School of Rock
  7 دقیقه%98
 • قسمت‌ 33

  %98
  Where's Daddy
  7 دقیقه%98
 • قسمت‌ 34

  %98
  7 دقیقه%98
 • قسمت‌ 35

  %100
  7 دقیقه%100
 • قسمت‌ 36

  %98
  Amala's Big Dig
  7 دقیقه%98
 • قسمت‌ 37

  %98
  My Pal Lionel
  7 دقیقه%98
 • قسمت‌ 38

  %98
  You Snooze You Lose
  7 دقیقه%98
 • قسمت‌ 39

  %98
  6 دقیقه%98
 • قسمت‌ 40

  %98
  5 دقیقه%98
 • قسمت‌ 41

  %98
  5 دقیقه%98
 • قسمت‌ 42

  %100
  7 دقیقه%100
 • قسمت‌ 43

  %98
  7 دقیقه%98
 • قسمت‌ 44

  %98
  7 دقیقه%98

دیدگاه بینندگان

دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت