اسب تک شاخ

Go Away, Unicorn!

فصل‌ 1 قسمت‌ 18  -  Roll On, Unicorn!

 • %100
 • 5.1
مناسب برای افراد بیشتر از 7 سال
کارگردان :جیسون گروه
صدا پیشه :کریس دیامنتوپولوس، جنیفر هیل، ربکا هوسین
 • 11 دقیقه
  -
  2018 کانادا ، آمریکا
  • دوبله فارسی

  چکیده داستان

  آلیس برای اینکه دوچرخه سواری نکند تظاهر می‌کند که دوچرخه‌اش گم شده و تک شاخ تمام تلاشش را برای پیدا کردن دوچرخه انجام می‌دهد.اما این کار باعث عصبانیت بیشتر آلیس می شود.
  صدا: دوبله فارسی

  قسمت‌ها

  • قسمت‌ 1

   %98
   Bounce Away, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 2

   %100
   Take a Dive, Unicorn!
   11 دقیقه%100
  • قسمت‌ 3

   %100
   Get a Clue, Unicorn!
   11 دقیقه%100
  • قسمت‌ 4

   %97
   Move Out, Unicorn!
   11 دقیقه%97
  • قسمت‌ 5

   %80
   Stop Babying Me, Unicorn!
   11 دقیقه%80
  • قسمت‌ 6

   %86
   11 دقیقه%86
  • قسمت‌ 7

   %90
   11 دقیقه%90
  • قسمت‌ 8

   %100
   11 دقیقه%100
  • قسمت‌ 9

   %100
   11 دقیقه%100
  • قسمت‌ 10

   %100
   Go Away for a Spell, Unicorn!
   11 دقیقه%100
  • قسمت‌ 11

   %73
   March Away, Unicorn!
   11 دقیقه%73
  • قسمت‌ 12

   %97
   Bow Out, Unicorn!
   11 دقیقه%97
  • قسمت‌ 13

   %98
   Rap it Up, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 14

   %98
   Repeat After Me, Unicorn
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 15

   %100
   Trick or Treat, Unicorn!
   11 دقیقه%100
  • قسمت‌ 16

   %100
   Go Away, Frankencorn!
   11 دقیقه%100
  • قسمت‌ 17

   %98
   Strut and Turn, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 18

   %100
   Roll On, Unicorn!
   11 دقیقه%100
  • قسمت‌ 19

   %98
   Make Like a Tree, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 20

   %98
   Claus Out, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 21

   %98
   Smarten Up, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 22

   %98
   Go Away, Corné!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 23

   %100
   Ready, Set, Go Away, Unicorn!
   11 دقیقه%100
  • قسمت‌ 24

   %98
   Can't Touch This, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 25

   %98
   Swap 'til you Drop, Unicorn
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 26

   %98
   Let It Slide, Unicorn!
   10 دقیقه%98
  • قسمت‌ 27

   %98
   Let It Slide, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 28

   %98
   The Tooth Hurts, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 29

   %98
   Party On, Unicorn!
   10 دقیقه%98
  • قسمت‌ 30

   %98
   Quiet on the Set, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 31

   %98
   Dig This, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 32

   %98
   Disappear, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 33

   %98
   Snap Out of It, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 34

   %98
   Fix It Up, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 35

   %98
   This is Tutu Much, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 36

   %98
   Get Real, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 37

   %98
   Blast Off, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 38

   %98
   Stay Out, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 39

   %98
   Buzz Off, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 40

   %98
   هیچ راه فراری وجود ندارد
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 41

   %98
   دورتر برو آبله تک شاخی
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 42

   %100
   شوخی را بزار کنار اسب تک شاخ
   11 دقیقه%100
  • قسمت‌ 43

   %98
   تو از بازی بیرونی تک شاخ
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 44

   %98
   شما به تک شاخ ضربه زدید
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 45

   %98
   برف بازی کن
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 46

   %98
   تو سردسته گروه باش
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 47

   %98
   تک‌شاخ آماده ای
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 48

   %98
   خوکچه هندی
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 49

   %100
   رویای تک شاخ
   11 دقیقه%100
  • قسمت‌ 50

   %100
   غافلگیری بزرگ
   11 دقیقه%100
  • قسمت‌ 51

   %100
   سوپرایز بزرگ تک شاخ
   11 دقیقه%100
  • قسمت‌ 52

   %100
   آلیس برو
   11 دقیقه%100

  دیدگاه بینندگان

  دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت