سگ های نگهبان

PAW Patrol

 • %95
 • 6.1
بدون محدودیت سنی
کارگردان:چارلز ای. بَستین
صدا‌پیشگان:ران پاردو، کالن هالی، دیوان کوهن
 • 2013 کانادا ، آمریکا
  • دوبله اختصاصی
 • ماجرایی
 • کمدی

چکیده داستان

سریال سگ های نگهبان، درباره ماجراجویی‌های 6 سگ قهرمان است که با کمک پسر باهوش ده ساله‌ای به نام رایدر و استفاده از فناوری‌های پیشرفته، همه چیز را حل می‌کنند
صدا: دوبله اختصاصی

قسمت‌ها

فصل‌ 1از 3
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 1

  %88
  23 دقیقه%88
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 2

  %92
  23 دقیقه%92
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 3

  %93
  23 دقیقه%93
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 4

  %87
  23 دقیقه%87
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 5

  %100
  23 دقیقه%100
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 6

  %88
  23 دقیقه%88
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 7

  %87
  23 دقیقه%87
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 8

  %100
  23 دقیقه%100
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 9

  %100
  23 دقیقه%100
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 10

  %90
  23 دقیقه%90
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 11

  %100
  23 دقیقه%100
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 12

  %87
  23 دقیقه%87
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 13

  %100
  23 دقیقه%100
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 14

  %80
  23 دقیقه%80
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 15

  %100
  23 دقیقه%100
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 16

  %100
  23 دقیقه%100
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 17

  %100
  23 دقیقه%100
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 18

  %92
  23 دقیقه%92
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 19

  %95
  23 دقیقه%95
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 20

  %88
  23 دقیقه%88
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 21

  %100
  23 دقیقه%100
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 22

  %93
  23 دقیقه%93
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 23

  %84
  23 دقیقه%84
 • دوبله اختصاصی

  قسمت‌ 24

  %96
  23 دقیقه%96

دیدگاه بینندگان

0901***3594

مرگ

0912***9387

سگهای نگهبان

0902***7610
0902***7610

عالیعععه❤

0912***5120

الی بود

0917***0103

هم عالی و خوبود

0919***4107

من خیلی سگ های نگهبان رو دوست دارم مخصوصا شخصتی همان رو

0917***4735

من چیس را بیشتر از همه دوست دارم ولی عالیییییییی

0913***2635

عالی عالی

0912***1781

من بیشتر سگ های موتوری را دوسست دارم

0930***2635

زیاد قسمت باشه

دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت