اسب تک شاخ

Go Away, Unicorn!

فصل‌ 1 قسمت‌ 36  -  Get Real, Unicorn!

 • %98
 • 5.1
مناسب برای افراد بیشتر از 7 سال
کارگردان:جیسون گروه
صدا‌پیشگان:جنیفر هیل، کریس دیامنتوپولوس، ربکا هوسین
 • 11 دقیقه
  -
  2018 کانادا ، آمریکا
  • دوبله فارسی

  برای بهره مندی از تمامی محتوای سایت لطفا فیلترشکن خود را خاموش نمایید.

  چکیده داستان

  آلیس تصمیم دارد تا به همه ثابت کند که اسب تک شاخ زاییده تخیلش نیست، بلکه واقعی و حقیقی است. اما همه چیز آنطور که انتظار داشت پیش نمی‌رود.
  صدا: دوبله فارسی

  قسمت‌ها

  • قسمت‌ 1

   %100
   Bounce Away, Unicorn!
   11 دقیقه%100
  • قسمت‌ 2

   %100
   Take a Dive, Unicorn!
   11 دقیقه%100
  • قسمت‌ 3

   %100
   Get a Clue, Unicorn!
   11 دقیقه%100
  • قسمت‌ 4

   %60
   Move Out, Unicorn!
   11 دقیقه%60
  • قسمت‌ 5

   %80
   Stop Babying Me, Unicorn!
   11 دقیقه%80
  • قسمت‌ 6

   %86
   11 دقیقه%86
  • قسمت‌ 7

   %90
   11 دقیقه%90
  • قسمت‌ 8

   %100
   11 دقیقه%100
  • قسمت‌ 9

   %100
   11 دقیقه%100
  • قسمت‌ 10

   %100
   Go Away for a Spell, Unicorn!
   11 دقیقه%100
  • قسمت‌ 11

   %73
   March Away, Unicorn!
   11 دقیقه%73
  • قسمت‌ 12

   %60
   Bow Out, Unicorn!
   11 دقیقه%60
  • قسمت‌ 13

   %98
   Rap it Up, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 14

   %98
   Repeat After Me, Unicorn
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 15

   %100
   Trick or Treat, Unicorn!
   11 دقیقه%100
  • قسمت‌ 16

   %100
   Go Away, Frankencorn!
   11 دقیقه%100
  • قسمت‌ 17

   %98
   Strut and Turn, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 18

   %100
   Roll On, Unicorn!
   11 دقیقه%100
  • قسمت‌ 19

   %98
   Make Like a Tree, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 20

   %98
   Claus Out, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 21

   %98
   Smarten Up, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 22

   %98
   Go Away, Corné!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 23

   %100
   Ready, Set, Go Away, Unicorn!
   11 دقیقه%100
  • قسمت‌ 24

   %98
   Can't Touch This, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 25

   %98
   Swap 'til you Drop, Unicorn
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 26

   %98
   Let It Slide, Unicorn!
   10 دقیقه%98
  • قسمت‌ 27

   %98
   Let It Slide, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 28

   %98
   The Tooth Hurts, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 29

   %98
   Party On, Unicorn!
   10 دقیقه%98
  • قسمت‌ 30

   %98
   Quiet on the Set, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 31

   %98
   Dig This, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 32

   %98
   Disappear, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 33

   %98
   Snap Out of It, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 34

   %98
   Fix It Up, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 35

   %98
   This is Tutu Much, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 36

   %98
   Get Real, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 37

   %98
   Blast Off, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 38

   %98
   Stay Out, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 39

   %98
   Buzz Off, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 40

   %98
   هیچ راه فراری وجود ندارد
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 41

   %98
   دورتر برو آبله تک شاخی
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 42

   %98
   شوخی را بزار کنار اسب تک شاخ
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 43

   %98
   تو از بازی بیرونی تک شاخ
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 44

   %98
   شما به تک شاخ ضربه زدید
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 45

   %98
   برف بازی کن
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 46

   %98
   تو سردسته گروه باش
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 47

   %98
   تک‌شاخ آماده ای
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 48

   %98
   خوکچه هندی
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 49

   %98
   رویای تک شاخ
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 50

   %98
   غافلگیری بزرگ
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 51

   %98
   سوپرایز بزرگ تک شاخ
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 52

   %100
   آلیس برو
   11 دقیقه%100

  دیدگاه بینندگان

  دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت