خاویر ریدل و موزه مخفی

Xavier Riddle and the Secret Museum

 • %80
 • 7.7
مناسب برای افراد بیشتر از 7 سال
کارگردانان:کریس الیوپولوس، برد ملتزر
صدا‌پیشگان:آیدان ویسرز، زویی هاتز، وایات وایت
 • 2019 فرانسه ، کانادا ، آمریکا
  • دوبله فارسی
 • ماجرایی
 • کمدی

چکیده داستان

خاویر ریدل و موزه مخفی سریالی انیمیشنی است که در آن خاویر به همراه خواهرش و یکی از دوستانشان به اسم برد در زمان سفر می‌کنند و شخصیت‌های معروف تاریخی را از نزدیک ملاقات می‌کنند. آنها بعد از این به زمان حال برمی‌گردند و با چیزهایی که یاد گرفته‌اند مشکلات خود را حل می‌کنند.
سریال خاویر ریدل و موزه مخفی را با دوبله فارسی از فیلم‌نت تماشا کنید.

قسمت‌ها

 • قسمت‌ 1

  %100
  I am Marie Curie
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 2

  %60
  I Am Johann Sebastian Bach
  11 دقیقه%60
 • قسمت‌ 3

  %98
  I Am Mary Shelley
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 4

  %100
  I Am Harry Houdini
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 5

  %98
  I Am George Washington
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 6

  %100
  I Am Susan B. Anthony
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 7

  %98
  I Am Isaac Newton
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 8

  %98
  I Am Golda Meir
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 9

  %98
  I Am Winston Churchill
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 10

  %100
  I Am Cleopatra
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 11

  %98
  I Am Catherine The Great/I Am Tomioka Tessai
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 12

  %98
  I Am Julia Child/I Am Neil Armstrong
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 13

  %98
  I Am Mark Twain/I Am Abigail Adams
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 14

  %98
  We are the Wright Brothers/We are the Bronte Sisters
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 15

  %98
  I Am Helen Keller/I Am Alexander Graham Bell
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 16

  %98
  I am Florence Nightingale/I am George Washington Carver
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 17

  %98
  I Am Leonardo Da Vinci/I Am Amelia Earhart
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 18

  %98
  I Am Zora Neale Hurston/I Am Charles Dickens
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 19

  %98
  I Am Jackie Robinson/I Am Anna Pavlova
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 20

  %98
  I Am Jackie Robinson/I Am Anna Pavlova
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 21

  %98
  I Am Jackie Robinson/I Am Anna Pavlova
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 22

  %98
  I Am Kate Warne/I Am Sir Arthur Conan Doyle
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 23

  %98
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 24

  %98
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 25

  %98
  13 دقیقه%98
 • قسمت‌ 26

  %98
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 27

  %98
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 28

  %98
  12 دقیقه%98
 • قسمت‌ 29

  %98
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 30

  %98
  13 دقیقه%98
 • قسمت‌ 31

  %98
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 32

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 33

  %75
  11 دقیقه%75
 • قسمت‌ 34

  %75
  11 دقیقه%75
 • قسمت‌ 35

  %75
  11 دقیقه%75
 • قسمت‌ 36

  %75
  11 دقیقه%75
 • قسمت‌ 37

  %75
  11 دقیقه%75
 • قسمت‌ 38

  %75
  11 دقیقه%75
 • قسمت‌ 39

  %75
  11 دقیقه%75
 • قسمت‌ 40

  %98
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 41

  %75
  11 دقیقه%75
 • قسمت‌ 42

  %75
  11 دقیقه%75
 • قسمت‌ 43

  %98
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 44

  %98
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 45

  %98
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 46

  %98
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 47

  %98
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 48

  %98
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 49

  %75
  22 دقیقه%75
 • قسمت‌ 50

  %100
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 51

  %75
  11 دقیقه%75
 • قسمت‌ 52

  %60
  11 دقیقه%60
 • قسمت‌ 53

  %98
  11 دقیقه%98

دیدگاه بینندگان

دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت