کاردستی آسان با گری

Gary Easy Origami

 • %100
بدون محدودیت سنی
 • 2022

   چکیده داستان

   کاردستی آسان با گری، مجموعه آموزش آسان و مرحله به مرحله ساخت اوریگامی برای کودکان و نوجوانان است.

   قسمت‌ها

   • قسمت‌ 1

    %100
    هواپیما
    2 دقیقه%100
   • قسمت‌ 2

    %98
    هواپیما
    2 دقیقه%98
   • قسمت‌ 3

    %100
    حلقه قلب
    6 دقیقه%100
   • قسمت‌ 4

    %98
    قلب سه بعدی
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 5

    %100
    جعبه قلب
    7 دقیقه%100
   • قسمت‌ 6

    %98
    جعبه قلبی کودک
    11 دقیقه%98
   • قسمت‌ 7

    %98
    پاکت قبلی
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 8

    %98
    خرس قبلی
    4 دقیقه%98
   • قسمت‌ 9

    %98
    قلب کراواتی
    4 دقیقه%98
   • قسمت‌ 10

    %98
    قلب همراه با بال
    6 دقیقه%98

   دیدگاه بینندگان

   0912***6579

   بنظرم خوب بود

   0903***7980

   خیلی خوب بود

   0911***7281

   بد نبود 🌺😍👌💮❤️🌹👍👏

   دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت