کاردستی اوریگامی

Easy Paper Crafts

 • %90
بدون محدودیت سنی
 • 2022

   برای بهره مندی از تمامی محتوای سایت لطفا فیلترشکن خود را خاموش نمایید.

   چکیده داستان

   کاردستی اوریگامی برای کودکان، مجموعه ویدیوهای کوتاهی درباره نحوه درست‌کردن کاردستی‌ با کاغذ به روش‌های بسیار ساده برای تمام سنین است.

   قسمت‌ها

   • قسمت‌ 1

    %100
    گربه کاغذی
    4 دقیقه%100
   • قسمت‌ 2

    %80
    گربه کاغذی
    2 دقیقه%80
   • قسمت‌ 3

    %100
    گربه کاغذی
    6 دقیقه%100
   • قسمت‌ 4

    %100
    گربه کاغذی شگفت انگیز
    2 دقیقه%100
   • قسمت‌ 5

    %80
    گربه کاغذی
    6 دقیقه%80
   • قسمت‌ 6

    %100
    کاغذ بازی
    10 دقیقه%100
   • قسمت‌ 7

    %80
    ماهی کاغذی
    4 دقیقه%80
   • قسمت‌ 8

    %100
    کاغذبازی متحرک
    15 دقیقه%100
   • قسمت‌ 9

    %100
    گربه کاغذی متحرک
    5 دقیقه%100
   • قسمت‌ 10

    %100
    سگ کاغذی متحرک
    10 دقیقه%100
   • قسمت‌ 11

    %100
    ماهی کاغذی
    6 دقیقه%100
   • قسمت‌ 12

    %100
    ماهی کاغذی
    9 دقیقه%100
   • قسمت‌ 13

    %100
    خرگوش کاغذی
    5 دقیقه%100
   • قسمت‌ 14

    %100
    خرگوش کاغذی شگفت انگیز
    5 دقیقه%100
   • قسمت‌ 15

    %100
    خرگوش کاغذی
    5 دقیقه%100
   • قسمت‌ 16

    %100
    خرگوش کاغذی
    3 دقیقه%100
   • قسمت‌ 17

    %100
    خرگوش کاغذی
    4 دقیقه%100
   • قسمت‌ 18

    %98
    سگ بامزه متحرک
    5 دقیقه%98
   • قسمت‌ 19

    %100
    ماهی کاغذی
    4 دقیقه%100
   • قسمت‌ 20

    %100
    ماهی کاغذی
    2 دقیقه%100

   دیدگاه بینندگان

   دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت