کاردستی اوریگامی

Easy Paper Crafts

 • %90
بدون محدودیت سنی
 • 2022

   چکیده داستان

   کاردستی اوریگامی برای کودکان، مجموعه ویدیوهای کوتاهی درباره نحوه درست‌کردن کاردستی‌ با کاغذ به روش‌های بسیار ساده برای تمام سنین است.

   قسمت‌ها

   • قسمت‌ 1

    %100
    گربه کاغذی
    4 دقیقه%100
   • قسمت‌ 2

    %80
    گربه کاغذی
    2 دقیقه%80
   • قسمت‌ 3

    %100
    گربه کاغذی
    6 دقیقه%100
   • قسمت‌ 4

    %100
    گربه کاغذی شگفت انگیز
    2 دقیقه%100
   • قسمت‌ 5

    %80
    گربه کاغذی
    6 دقیقه%80
   • قسمت‌ 6

    %100
    کاغذ بازی
    10 دقیقه%100
   • قسمت‌ 7

    %80
    ماهی کاغذی
    4 دقیقه%80
   • قسمت‌ 8

    %100
    کاغذبازی متحرک
    15 دقیقه%100
   • قسمت‌ 9

    %100
    گربه کاغذی متحرک
    5 دقیقه%100
   • قسمت‌ 10

    %100
    سگ کاغذی متحرک
    10 دقیقه%100
   • قسمت‌ 11

    %100
    ماهی کاغذی
    6 دقیقه%100
   • قسمت‌ 12

    %100
    ماهی کاغذی
    9 دقیقه%100
   • قسمت‌ 13

    %100
    خرگوش کاغذی
    5 دقیقه%100
   • قسمت‌ 14

    %100
    خرگوش کاغذی شگفت انگیز
    5 دقیقه%100
   • قسمت‌ 15

    %100
    خرگوش کاغذی
    5 دقیقه%100
   • قسمت‌ 16

    %100
    خرگوش کاغذی
    3 دقیقه%100
   • قسمت‌ 17

    %100
    خرگوش کاغذی
    4 دقیقه%100
   • قسمت‌ 18

    %98
    سگ بامزه متحرک
    5 دقیقه%98
   • قسمت‌ 19

    %100
    ماهی کاغذی
    4 دقیقه%100
   • قسمت‌ 20

    %100
    ماهی کاغذی
    2 دقیقه%100

   دیدگاه بینندگان

   0911***2922

   عالی بود

   دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت