هواپیماهای کاغذی

Paper Planes

 • %98
 • 6.2
بدون محدودیت سنی
 • 2022

   چکیده داستان

   هواپیماهای کاغذی مجموعه‌ای است از ویدیوهای آموزشی، برای ساخت انواع هواپیما با اندازه‌های مختلف، که مدل‌های پرواز و سرعت‌های متفاوت دارند.

   قسمت‌ها

   • قسمت‌ 1

    %100
    9 دقیقه%100
   • قسمت‌ 2

    %100
    4 دقیقه%100
   • قسمت‌ 3

    %100
    8 دقیقه%100
   • قسمت‌ 4

    %97
    4 دقیقه%97
   • قسمت‌ 5

    %80
    6 دقیقه%80
   • قسمت‌ 6

    %100
    7 دقیقه%100
   • قسمت‌ 7

    %100
    2 دقیقه%100
   • قسمت‌ 8

    %100
    8 دقیقه%100
   • قسمت‌ 9

    %100
    6 دقیقه%100
   • قسمت‌ 10

    %100
    6 دقیقه%100
   • قسمت‌ 11

    %97
    6 دقیقه%97

   دیدگاه بینندگان

   دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت