کاردستی کاغذی

Origami Craft TV

 • %97
بدون محدودیت سنی
 • 2022

   چکیده داستان

   کاردستی کاغذی مجموعه‌ای است از ویدیوهای آموزشی، برای ساخت مرحله به مرحله کاردستی با کاغذ برای همه سنین.

   قسمت‌ها

   • قسمت‌ 1

    %100
    ماهی کاغذی
    7 دقیقه%100
   • قسمت‌ 2

    %98
    پرنده کاغذی
    6 دقیقه%98
   • قسمت‌ 3

    %98
    پرنده کاغذی
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 4

    %98
    درخت کریسمس
    4 دقیقه%98
   • قسمت‌ 5

    %98
    ستاره کریسمس
    4 دقیقه%98
   • قسمت‌ 6

    %98
    ماهی مرکب کاغذی
    4 دقیقه%98
   • قسمت‌ 7

    %98
    تزیینات کریسمس
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 8

    %98
    تزیینات کریسمس
    1 دقیقه%98
   • قسمت‌ 9

    %98
    تزیینات کریسمس
    6 دقیقه%98
   • قسمت‌ 10

    %98
    سفره ماهی کاغذی
    4 دقیقه%98
   • قسمت‌ 11

    %98
    ماهی کاغذی
    5 دقیقه%98
   • قسمت‌ 12

    %84
    رز کاغذی
    7 دقیقه%84

   دیدگاه بینندگان

   0922***7845

   بد بود

   دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت