کاردستی خلاق با سایما

Saima Craft Work

 • %100
بدون محدودیت سنی
 • 2022

   چکیده داستان

   کاردستی خلاق با سایما، مجموعه‌ای از ویدئوهای خلاق و ساده‌ای است که کاردستی‌های زیبایی را آموزش می‌دهد.

   قسمت‌ها

   • قسمت‌ 1

    %100
    کیف دستی کاغذی یونیکورن
    4 دقیقه%100
   • قسمت‌ 2

    %100
    رز سرخ کاغذی
    2 دقیقه%100
   • قسمت‌ 3

    %98
    پروانه کاغذی
    4 دقیقه%98
   • قسمت‌ 4

    %100
    لاک پشت کاغذی
    4 دقیقه%100
   • قسمت‌ 5

    %98
    دلقک کاغذی
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 6

    %100
    دکور دیواری
    7 دقیقه%100
   • قسمت‌ 7

    %98
    دکوراسیون دیوالی
    11 دقیقه%98
   • قسمت‌ 8

    %98
    دکوراسیون آسان دیوالی
    4 دقیقه%98
   • قسمت‌ 9

    %100
    بوک‌مارک
    11 دقیقه%100
   • قسمت‌ 10

    %98
    ماهی کاغذی
    8 دقیقه%98
   • قسمت‌ 11

    %100
    پرنده کاغذی
    6 دقیقه%100
   • قسمت‌ 12

    %98
    کفشدوزک
    5 دقیقه%98
   • قسمت‌ 13

    %98
    خرگوش کاغذی
    5 دقیقه%98

   دیدگاه بینندگان

   0912***0813

   آلی بود

   دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت