اسب تک شاخ

Go Away, Unicorn!

فصل‌ 1 قسمت‌ 12  -  Bow Out, Unicorn!

 • %97
 • 5.1
مناسب برای افراد بیشتر از 7 سال
کارگردان :جیسون گروه
صدا پیشه :کریس دیامنتوپولوس، جنیفر هیل، ربکا هوسین
 • 11 دقیقه
  -
  2018 کانادا ، آمریکا
  • دوبله فارسی

  چکیده داستان

  آلیس مطمئن است که می‌تواند در امتحان گرفتن کمربند کاراته موفق شود، همه چیز خوب است تا اینکه آلیس به دلیل تشویق‌های مکرر تک شاخ از کلاس اخراج می‌شود.
  صدا: دوبله فارسی

  قسمت‌ها

  • قسمت‌ 1

   %98
   Bounce Away, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 2

   %100
   Take a Dive, Unicorn!
   11 دقیقه%100
  • قسمت‌ 3

   %100
   Get a Clue, Unicorn!
   11 دقیقه%100
  • قسمت‌ 4

   %97
   Move Out, Unicorn!
   11 دقیقه%97
  • قسمت‌ 5

   %80
   Stop Babying Me, Unicorn!
   11 دقیقه%80
  • قسمت‌ 6

   %86
   11 دقیقه%86
  • قسمت‌ 7

   %90
   11 دقیقه%90
  • قسمت‌ 8

   %100
   11 دقیقه%100
  • قسمت‌ 9

   %100
   11 دقیقه%100
  • قسمت‌ 10

   %100
   Go Away for a Spell, Unicorn!
   11 دقیقه%100
  • قسمت‌ 11

   %73
   March Away, Unicorn!
   11 دقیقه%73
  • قسمت‌ 12

   %97
   Bow Out, Unicorn!
   11 دقیقه%97
  • قسمت‌ 13

   %98
   Rap it Up, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 14

   %98
   Repeat After Me, Unicorn
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 15

   %100
   Trick or Treat, Unicorn!
   11 دقیقه%100
  • قسمت‌ 16

   %100
   Go Away, Frankencorn!
   11 دقیقه%100
  • قسمت‌ 17

   %98
   Strut and Turn, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 18

   %100
   Roll On, Unicorn!
   11 دقیقه%100
  • قسمت‌ 19

   %98
   Make Like a Tree, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 20

   %98
   Claus Out, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 21

   %98
   Smarten Up, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 22

   %98
   Go Away, Corné!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 23

   %100
   Ready, Set, Go Away, Unicorn!
   11 دقیقه%100
  • قسمت‌ 24

   %98
   Can't Touch This, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 25

   %98
   Swap 'til you Drop, Unicorn
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 26

   %98
   Let It Slide, Unicorn!
   10 دقیقه%98
  • قسمت‌ 27

   %98
   Let It Slide, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 28

   %98
   The Tooth Hurts, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 29

   %98
   Party On, Unicorn!
   10 دقیقه%98
  • قسمت‌ 30

   %98
   Quiet on the Set, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 31

   %98
   Dig This, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 32

   %98
   Disappear, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 33

   %98
   Snap Out of It, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 34

   %98
   Fix It Up, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 35

   %98
   This is Tutu Much, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 36

   %98
   Get Real, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 37

   %98
   Blast Off, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 38

   %98
   Stay Out, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 39

   %98
   Buzz Off, Unicorn!
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 40

   %98
   هیچ راه فراری وجود ندارد
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 41

   %98
   دورتر برو آبله تک شاخی
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 42

   %100
   شوخی را بزار کنار اسب تک شاخ
   11 دقیقه%100
  • قسمت‌ 43

   %98
   تو از بازی بیرونی تک شاخ
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 44

   %98
   شما به تک شاخ ضربه زدید
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 45

   %98
   برف بازی کن
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 46

   %98
   تو سردسته گروه باش
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 47

   %98
   تک‌شاخ آماده ای
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 48

   %98
   خوکچه هندی
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 49

   %100
   رویای تک شاخ
   11 دقیقه%100
  • قسمت‌ 50

   %100
   غافلگیری بزرگ
   11 دقیقه%100
  • قسمت‌ 51

   %100
   سوپرایز بزرگ تک شاخ
   11 دقیقه%100
  • قسمت‌ 52

   %100
   آلیس برو
   11 دقیقه%100

  دیدگاه بینندگان

  دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت