سگ های نگهبان

PAW Patrol

فصل‌ 7 قسمت‌ 10

  • %100
بدون محدودیت سنی
کارگردان:چارلز ای. بَستین
صدا‌پیشگان:ران پاردو، کالن هالی، دیوان کوهن
  • 23 دقیقه
    -
    2021 آمریکا، کانادا
    • دوبله اختصاصی
  • ماجرایی
  • کمدی

برای بهره مندی از تمامی محتوای سایت لطفا فیلترشکن خود را خاموش نمایید.

چکیده داستان

سریال سگ های نگهبان، درباره ماجراجویی‌های 6 سگ قهرمان است که با کمک پسر باهوش ده ساله‌ای به نام رایدر و استفاده از فناوری‌های پیشرفته، همه چیز را حل می‌کنند
صدا: دوبله اختصاصی

قسمت‌ها

فصل‌ 1از 3
  • قسمت‌ 1

    %85
    23 دقیقه%85
  • قسمت‌ 2

    %100
    23 دقیقه%100
  • قسمت‌ 3

    %86
    23 دقیقه%86
  • قسمت‌ 4

    %86
    23 دقیقه%86
  • قسمت‌ 5

    %100
    23 دقیقه%100
  • قسمت‌ 6

    %100
    23 دقیقه%100
  • قسمت‌ 7

    %100
    23 دقیقه%100
  • قسمت‌ 8

    %100
    23 دقیقه%100
  • قسمت‌ 9

    %100
    23 دقیقه%100
  • قسمت‌ 10

    %100
    23 دقیقه%100
  • قسمت‌ 11

    %100
    23 دقیقه%100
  • قسمت‌ 12

    %100
    23 دقیقه%100
  • قسمت‌ 13

    %100
    23 دقیقه%100
  • قسمت‌ 14

    %80
    23 دقیقه%80
  • قسمت‌ 15

    %100
    23 دقیقه%100
  • قسمت‌ 16

    %100
    23 دقیقه%100
  • قسمت‌ 17

    %100
    23 دقیقه%100
  • قسمت‌ 18

    %100
    23 دقیقه%100
  • قسمت‌ 19

    %86
    23 دقیقه%86
  • قسمت‌ 20

    %90
    23 دقیقه%90
  • قسمت‌ 21

    %100
    23 دقیقه%100
  • قسمت‌ 22

    %100
    23 دقیقه%100
  • قسمت‌ 23

    %100
    23 دقیقه%100
  • قسمت‌ 24

    %100
    23 دقیقه%100

دیدگاه بینندگان

دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت