گربه تقلبی

Counterfeit Cat

فصل‌ 1 قسمت‌ 19

 • %98
مناسب برای افراد بیشتر از 3 سال
 • 10 دقیقه
  -
  2016
  • دوبله فارسی

برای بهره مندی از تمامی محتوای سایت لطفا فیلترشکن خود را خاموش نمایید.

چکیده داستان

انیمیشن سریالی گربه تقلبی، فصل اول، قسمت نوزدهم؛ داستان یک دوستی غیرمنتظره‌ بین یک گربه خانگیِ تنبل و خودخواه و یک موجود فضاییِ ساده‌ دل و پرشور و نشاط است.
سریال Counterfeit Cat را با دوبله فارسی از فیلم‌نت تماشا کنید.

قسمت‌ها

 • قسمت‌ 1

  %80
  11 دقیقه%80
 • قسمت‌ 2

  %100
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 3

  %80
  11 دقیقه%80
 • قسمت‌ 4

  %100
  10 دقیقه%100
 • قسمت‌ 5

  %100
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 6

  %100
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 7

  %100
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 8

  %100
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 9

  %80
  11 دقیقه%80
 • قسمت‌ 10

  %100
  11 دقیقه%100
 • قسمت‌ 11

  %100
  10 دقیقه%100
 • قسمت‌ 12

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 13

  %100
  10 دقیقه%100
 • قسمت‌ 14

  %100
  10 دقیقه%100
 • قسمت‌ 15

  %100
  10 دقیقه%100
 • قسمت‌ 16

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 17

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 18

  %100
  10 دقیقه%100
 • قسمت‌ 19

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 20

  %100
  10 دقیقه%100
 • قسمت‌ 21

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 22

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 23

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 24

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 25

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 26

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 27

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 28

  %100
  10 دقیقه%100
 • قسمت‌ 29

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 30

  %60
  10 دقیقه%60
 • قسمت‌ 31

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 32

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 33

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 34

  %98
  10 دقیقه%98
 • قسمت‌ 35

  %98
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 36

  %98
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 37

  %100
  10 دقیقه%100
 • قسمت‌ 38

  %98
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 39

  %98
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 40

  %98
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 41

  %98
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 42

  %60
  Room of Panic
  11 دقیقه%60
 • قسمت‌ 43

  %98
  Mere Mortals
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 44

  %98
  The Garkest Timeline
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 45

  %98
  The Gark Knight Rises
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 46

  %98
  Any Takers?
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 47

  %98
  I, Maxine
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 48

  %98
  Gark's Got Talent
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 49

  %98
  Mirror Mirror
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 50

  %98
  Arugula
  11 دقیقه%98
 • قسمت‌ 51

  %100
  Gone Glark
  11 دقیقه%100

دیدگاه بینندگان

دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت