آموزش کاردستی آسان

PPO Crafts

فصل‌ 1 قسمت‌ 4  -  مکعب رز جادویی

 • %98
بدون محدودیت سنی
 • 13 دقیقه
  -
  2022

   چکیده داستان

   آموزش کاردستی آسان، مجموعه‌ای از ویدئوهای مختلف برای آموزش کاردستی آسان و تمام سنین است.

   قسمت‌ها

   • قسمت‌ 1

    %97
    هواپیمای کاغذی
    20 دقیقه%97
   • قسمت‌ 2

    %97
    رکورد جهانی هواپیمای کاغذی
    6 دقیقه%97
   • قسمت‌ 3

    %100
    رکورد جهانی هواپیمای کاغذی
    6 دقیقه%100
   • قسمت‌ 4

    %98
    مکعب رز جادویی
    13 دقیقه%98
   • قسمت‌ 5

    %100
    پرنده بال زن
    11 دقیقه%100
   • قسمت‌ 6

    %98
    دایناسور
    9 دقیقه%98
   • قسمت‌ 7

    %98
    پروانه
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 8

    %98
    تبدیل ستاره نینجا
    11 دقیقه%98
   • قسمت‌ 9

    %98
    ستاره نینجا
    11 دقیقه%98
   • قسمت‌ 10

    %97
    تکه متحرک
    12 دقیقه%97
   • قسمت‌ 11

    %100
    قورباغه جهنده
    7 دقیقه%100
   • قسمت‌ 12

    %98
    پیشگو
    6 دقیقه%98
   • قسمت‌ 13

    %98
    هواپیمای بومرنگ
    8 دقیقه%98
   • قسمت‌ 14

    %98
    بومرنگ کاغذی
    13 دقیقه%98
   • قسمت‌ 15

    %100
    هواپیما کاغذی
    5 دقیقه%100
   • قسمت‌ 16

    %100
    هواپیما کاغذی
    15 دقیقه%100
   • قسمت‌ 17

    %100
    هواپیما کاغذی
    6 دقیقه%100
   • قسمت‌ 18

    %98
    هواپیما کاغذی
    6 دقیقه%98
   • قسمت‌ 19

    %98
    هواپیما کاغذی
    25 دقیقه%98
   • قسمت‌ 20

    %98
    هواپیما کاغذی
    19 دقیقه%98

   دیدگاه بینندگان

   دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت