کاردستی کودکان

Kids Craft

 • %100
بدون محدودیت سنی
 • 2022

   چکیده داستان

   کاردستی کودکان برنامه‌ای آموزنده برای همه افرادی است که می‌خواهند با ابزار ساده و کاغذ و قیچی کاردستی بسازند.

   قسمت‌ها

   • قسمت‌ 1

    %97
    خفاش کاغذی
    4 دقیقه%97
   • قسمت‌ 2

    %100
    کلاه جادوگر
    8 دقیقه%100
   • قسمت‌ 3

    %97
    خفاش کاغذی
    2 دقیقه%97
   • قسمت‌ 4

    %97
    عنکبوت کاغذی
    6 دقیقه%97
   • قسمت‌ 5

    %100
    تله انگشت
    3 دقیقه%100
   • قسمت‌ 6

    %97
    سیب کاغذی سه بعدی
    5 دقیقه%97
   • قسمت‌ 7

    %97
    مار کاغذی
    5 دقیقه%97
   • قسمت‌ 8

    %97
    چتر کاغذی
    3 دقیقه%97
   • قسمت‌ 9

    %100
    کامیون کاغذی
    12 دقیقه%100
   • قسمت‌ 10

    %80
    ماهی مرکب
    5 دقیقه%80
   • قسمت‌ 11

    %98
    روح کاغذی
    4 دقیقه%98
   • قسمت‌ 12

    %100
    ساعت کاغذی
    3 دقیقه%100
   • قسمت‌ 13

    %100
    ساعت کاغذی
    2 دقیقه%100
   • قسمت‌ 14

    %100
    ماشین کاغذی
    6 دقیقه%100
   • قسمت‌ 15

    %100
    اتوبوس کاغذی
    6 دقیقه%100
   • قسمت‌ 16

    %98
    مار کاغذی
    5 دقیقه%98
   • قسمت‌ 17

    %100
    خانه کاغذی
    3 دقیقه%100
   • قسمت‌ 18

    %98
    خانه کاغذی
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 19

    %100
    تفنگ کاغذی
    6 دقیقه%100
   • قسمت‌ 20

    %98
    گل کاغذی
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 21

    %98
    گل کاغذی
    5 دقیقه%98
   • قسمت‌ 22

    %98
    گربه کاغذی
    6 دقیقه%98
   • قسمت‌ 23

    %98
    ماهی کاغذی
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 24

    %100
    اسباب‌بازی کاغذی متحرک
    3 دقیقه%100

   دیدگاه بینندگان

   0916***2358

   خیلی جذاب نیست ولی خوب

   دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت