آموزش زبان با جوجو

JOJO English

 • %86
 • 7.2
مناسب برای افراد بیشتر از 3 سال
 • 2022

   چکیده داستان

   آموزش زبان با جوجو تلاش می‌کند با استفاده از موسیقی و ویدیوهای جذاب، کلمه‌ها، جمله‌ها و دستور زبان انگلیسی را با زبانی ساده و شیرین به کودکان آموزش دهد.

   قسمت‌ها

   • قسمت‌ 1

    %80
    حرف A
    4 دقیقه%80
   • قسمت‌ 2

    %80
    حرف B
    4 دقیقه%80
   • قسمت‌ 3

    %80
    حرف C
    4 دقیقه%80
   • قسمت‌ 4

    %100
    حرف D
    3 دقیقه%100
   • قسمت‌ 5

    %80
    حرف E
    3 دقیقه%80
   • قسمت‌ 6

    %80
    حرف F
    4 دقیقه%80
   • قسمت‌ 7

    %60
    حرف G
    3 دقیقه%60
   • قسمت‌ 8

    %80
    حرف H
    4 دقیقه%80
   • قسمت‌ 9

    %60
    حرف I
    3 دقیقه%60
   • قسمت‌ 10

    %100
    حرف J
    3 دقیقه%100
   • قسمت‌ 11

    %60
    حرف K
    3 دقیقه%60
   • قسمت‌ 12

    %100
    حرف L
    4 دقیقه%100
   • قسمت‌ 13

    %100
    حرف M
    3 دقیقه%100
   • قسمت‌ 14

    %98
    یادگیری الفبا
    20 دقیقه%98
   • قسمت‌ 15

    %98
    یادگیری الفبا
    52 دقیقه%98
   • قسمت‌ 16

    %60
    یادگیری الفبا ABCD
    3 دقیقه%60
   • قسمت‌ 17

    %98
    میمون کوچولوها
    1 دقیقه%98
   • قسمت‌ 18

    %100
    آهنگ حمام زمان
    16 دقیقه%100
   • قسمت‌ 19

    %98
    آهنگ عادت های خوب
    22 دقیقه%98
   • قسمت‌ 20

    %100
    دندان هایمان را مسواک بزنیم
    2 دقیقه%100
   • قسمت‌ 21

    %98
    آهنگ های دم من
    38 دقیقه%98
   • قسمت‌ 22

    %98
    آهنگ غذای خوشمزه برای بچه ها
    22 دقیقه%98
   • قسمت‌ 23

    %98
    پشه من را نیش نزن
    28 دقیقه%98
   • قسمت‌ 24

    %98
    زمان پخش آهنگ
    29 دقیقه%98
   • قسمت‌ 25

    %98
    زمان خانواده
    40 دقیقه%98
   • قسمت‌ 26

    %100
    عادت های سلامت برای بچه ها
    38 دقیقه%100
   • قسمت‌ 27

    %73
    آهنگ های شب ادراری
    3 دقیقه%73

   دیدگاه بینندگان

   دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت