یادگیری انگلیسی بیبی نی‌نست

Baby Nenes

 • %91
 • 0.1
مناسب برای افراد بیشتر از 3 سال
 • 2022

   چکیده داستان

   انیمیشن آموزشی یادگیری انگلیسی بیبی نی‌نست، یک مجموع آموزشی برای خردسالان و کودکان است که در آن دایره لغات کودک با عکس و تصاویر تقویت می‌شود. 

   قسمت‌ها

   • قسمت‌ 1

    %98
    آموزش الفبا
    9 دقیقه%98
   • قسمت‌ 2

    %90
    آموزش اعداد
    10 دقیقه%90
   • قسمت‌ 3

    %100
    آموزش لباس‌ها
    9 دقیقه%100
   • قسمت‌ 4

    %80
    آموزش خانه، اتاق و اشیا
    9 دقیقه%80
   • قسمت‌ 5

    %100
    حمام
    9 دقیقه%100
   • قسمت‌ 6

    %100
    شهر
    9 دقیقه%100
   • قسمت‌ 7

    %97
    آموزش روز، ماه و فصل
    9 دقیقه%97
   • قسمت‌ 8

    %98
    افعال حرکتی
    9 دقیقه%98
   • قسمت‌ 9

    %100
    وسایل نقلیه و حمل و نقل
    9 دقیقه%100
   • قسمت‌ 10

    %100
    ابزارها
    9 دقیقه%100

   دیدگاه بینندگان

   0936***7037

   😡👹

   دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت