باشگاه بچه‌ها

Kids Baby Club

 • %100
مناسب برای افراد بیشتر از 3 سال
 • 2022

   برای بهره مندی از تمامی محتوای سایت لطفا فیلترشکن خود را خاموش نمایید.

   چکیده داستان

   انیمشن آموزشی باشگاه بچه‌ها، با استفاده از آهنگ‌های شیرین کودکانه، الفبای انگلیسی، اعداد و رنگ‌ها را آموزش می‌دهد.

   قسمت‌ها

   • قسمت‌ 1

    %60
    الفبا اعداد رنگ ها
    21 دقیقه%60
   • قسمت‌ 2

    %100
    الفبا آهنگ ها
    22 دقیقه%100
   • قسمت‌ 3

    %60
    آموزش الفبا با بامبلبی
    7 دقیقه%60
   • قسمت‌ 4

    %100
    الفبا اعداد
    5 دقیقه%100
   • قسمت‌ 5

    %100
    آموزش اعداد
    5 دقیقه%100
   • قسمت‌ 6

    %60
    اعداد رنگ ها
    17 دقیقه%60
   • قسمت‌ 7

    %60
    حیوانات صداها
    3 دقیقه%60
   • قسمت‌ 8

    %60
    رنگ ها اعداد
    10 دقیقه%60
   • قسمت‌ 9

    %60
    اشکال رنگ ها اعداد
    13 دقیقه%60
   • قسمت‌ 10

    %100
    رنگ ها اعداد
    5 دقیقه%100

   دیدگاه بینندگان

   دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت