آموزش زبان رویایی

Dream English

 • %60
مناسب برای افراد بیشتر از 3 سال
 • 2009

   برای بهره مندی از تمامی محتوای سایت لطفا فیلترشکن خود را خاموش نمایید.

   چکیده داستان

   آموزش زبان رویایی تلاش می‌کند با استفاده از موسیقی و ویدیوهای مهیج، کلمات، جمله‌ها و دستور زبان انگلیسی را به کودکان آموزش دهد.

   قسمت‌ها

   • قسمت‌ 1

    %60
    آهنگ ای بی سی
    1 دقیقه%60
   • قسمت‌ 2

    %80
    از 1 تا 100 بشمار
    6 دقیقه%80
   • قسمت‌ 3

    %70
    آهنگ اعداد 1 تا 10
    1 دقیقه%70
   • قسمت‌ 4

    %100
    تا 100 بشمار
    2 دقیقه%100
   • قسمت‌ 5

    %100
    رنگ‌ها
    2 دقیقه%100
   • قسمت‌ 6

    %60
    آهنگ رنگ‌ها
    2 دقیقه%60
   • قسمت‌ 7

    %70
    آهنگ رنگ‌ها
    2 دقیقه%70
   • قسمت‌ 8

    %80
    آهنگ رنگ بادبادک‌ها
    4 دقیقه%80
   • قسمت‌ 9

    %100
    آهنگ شکل‌ها
    1 دقیقه%100
   • قسمت‌ 10

    %60
    وسایل نقلیه ساختمانی را یاد بگیر
    5 دقیقه%60
   • قسمت‌ 11

    %100
    400 کلمه به انگلیسی
    18 دقیقه%100
   • قسمت‌ 12

    %100
    حیوانات و صداها
    5 دقیقه%100
   • قسمت‌ 13

    %98
    سوسک‌ها و حشرات
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 14

    %100
    ماشین‌های ساختمانی
    4 دقیقه%100
   • قسمت‌ 15

    %60
    دایناسورها
    3 دقیقه%60
   • قسمت‌ 16

    %98
    مت علیه خفاش
    7 دقیقه%98
   • قسمت‌ 17

    %98
    ماشین‌ها و حمل و نقل
    4 دقیقه%98
   • قسمت‌ 18

    %98
    حیوانات وحشی
    6 دقیقه%98
   • قسمت‌ 19

    %98
    آهنگ حیوانات وحشی
    1 دقیقه%98
   • قسمت‌ 20

    %98
    حشرات قسمت دوم
    2 دقیقه%98
   • قسمت‌ 21

    %98
    آهنگ حیوانات وحشی قسمت دوم
    7 دقیقه%98
   • قسمت‌ 22

    %98
    حیوانات وحشی
    2 دقیقه%98

   دیدگاه بینندگان

   خوب نیست

   دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت