آموزش در خانه

Home Based School

 • %97
مناسب برای افراد بیشتر از 3 سال
 • 2022

   برای بهره مندی از تمامی محتوای سایت لطفا فیلترشکن خود را خاموش نمایید.

   چکیده داستان

   سریال انیمیشنی آموزش در خانه، روشی جذاب و ساده برای یادگیری زبان انگلیسی برای کودکان است. ببین و گوش کن و یاد بگیر.

   قسمت‌ها

   • قسمت‌ 1

    %98
    آموزش الفبا
    6 دقیقه%98
   • قسمت‌ 2

    %100
    حروف بزرگ الفبا
    6 دقیقه%100
   • قسمت‌ 3

    %100
    حروف کوچک الفبا
    6 دقیقه%100
   • قسمت‌ 4

    %100
    شمارش اعداد
    2 دقیقه%100
   • قسمت‌ 5

    %100
    نام رنگ‌ها
    3 دقیقه%100
   • قسمت‌ 6

    %100
    نام اشکال
    2 دقیقه%100
   • قسمت‌ 7

    %98
    نام گل‌ها
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 8

    %98
    نام حیوانات
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 9

    %98
    نام میوه‌ها
    4 دقیقه%98
   • قسمت‌ 10

    %100
    نام پرنده‌ها
    2 دقیقه%100
   • قسمت‌ 11

    %100
    نام حشرات
    3 دقیقه%100
   • قسمت‌ 12

    %98
    اعضای بدن
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 13

    %98
    اعضای خانواده
    2 دقیقه%98
   • قسمت‌ 14

    %98
    نام گیاهان
    7 دقیقه%98

   دیدگاه بینندگان

   دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت