زنگ یادگیری با تیمی

Learning Time With Timmy

 • %60
مناسب برای افراد بیشتر از 3 سال
 • 2022

   برای بهره مندی از تمامی محتوای سایت لطفا فیلترشکن خود را خاموش نمایید.

   چکیده داستان

   سریال آموزشی زنگ یادگیری با تیمی، آموزش زبان انگلیسی با شکل‌ها، رنگ‌ها، حیوانات، صداها و موارد دیگر است.

   قسمت‌ها

   • قسمت‌ 1

    %80
    آشنایی با کلاس
    4 دقیقه%80
   • قسمت‌ 2

    %60
    بیچاره تدی
    5 دقیقه%60
   • قسمت‌ 3

    %60
    جوجه تيغی
    1 دقیقه%60
   • قسمت‌ 4

    %100
    گوسفند
    1 دقیقه%100
   • قسمت‌ 5

    %60
    بز
    1 دقیقه%60
   • قسمت‌ 6

    %86
    کرم ابریشم
    1 دقیقه%86
   • قسمت‌ 7

    %60
    روباه
    1 دقیقه%60
   • قسمت‌ 8

    %80
    ماهی‌خوار
    1 دقیقه%80
   • قسمت‌ 9

    %100
    گربه
    1 دقیقه%100
   • قسمت‌ 10

    %60
    آهنگ‌ها
    8 دقیقه%60
   • قسمت‌ 11

    %80
    سگ
    1 دقیقه%80
   • قسمت‌ 12

    %73
    گورکن
    1 دقیقه%73
   • قسمت‌ 13

    %98
    پر سر و صدا
    1 دقیقه%98
   • قسمت‌ 14

    %98
    حیوانات
    5 دقیقه%98
   • قسمت‌ 15

    %98
    اعداد
    5 دقیقه%98
   • قسمت‌ 16

    %98
    چرخ‌ها در اتوبوس
    1 دقیقه%98
   • قسمت‌ 17

    %98
    یادگیری کلمات جدید
    5 دقیقه%98
   • قسمت‌ 18

    %98
    یک قطار بسازید
    4 دقیقه%98
   • قسمت‌ 19

    %98
    با رنگ‌ها آواز بخوانید
    7 دقیقه%98
   • قسمت‌ 20

    %98
    ملاقات با تیمی
    15 دقیقه%98

   دیدگاه بینندگان

   دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت