یادگیری انگلیسی با موسیقی

Rock N Learn

 • %60
مناسب برای افراد بیشتر از 3 سال
 • 2022

   برای بهره مندی از تمامی محتوای سایت لطفا فیلترشکن خود را خاموش نمایید.

   چکیده داستان

   انیمیشن آموزشی یادگیری انگلیسی با موسیقی، آهنگ‌های مورد علاقه کودکان، همراه با ویدیوهایی جذاب برای یادگیری زبان انگلیسی است.

   قسمت‌ها

   • قسمت‌ 1

    %85
    مهارت در الفبا و واژگان
    19 دقیقه%85
   • قسمت‌ 2

    %100
    آهنگ های حروف الفبا با بیبی بردلی
    4 دقیقه%100
   • قسمت‌ 3

    %60
    نحوه نوشتن حروف و اعداد
    5 دقیقه%60
   • قسمت‌ 4

    %100
    اولین کلمات کودک
    26 دقیقه%100
   • قسمت‌ 5

    %98
    اولین کلمات با آموزش رنگ ها
    11 دقیقه%98
   • قسمت‌ 6

    %100
    غذا و حیوانات
    34 دقیقه%100
   • قسمت‌ 7

    %80
    با بردلی رنگ ها را با موسیقی بشناسید
    2 دقیقه%80
   • قسمت‌ 8

    %100
    املا و نوشتن کلمات
    3 دقیقه%100
   • قسمت‌ 9

    %80
    اولین کلملت کودک در مورد غذا و حیوانات
    12 دقیقه%80
   • قسمت‌ 10

    %60
    رنگ ها اشکال وشمارش
    43 دقیقه%60
   • قسمت‌ 11

    %100
    اولین کلمات مفید کودک
    25 دقیقه%100
   • قسمت‌ 12

    %98
    صداهای ترکیبی
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 13

    %98
    صداهای پایانی ANG
    2 دقیقه%98
   • قسمت‌ 14

    %98
    صداهای ترکیبی BR
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 15

    %98
    صداهای دیگراف CH
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 16

    %98
    صداهای ترکیبی CL
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 17

    %98
    صداهای پایانی DGE
    2 دقیقه%98
   • قسمت‌ 18

    %98
    صداهای ترکیبی DR
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 19

    %98
    صداهای ترکیبی FL
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 20

    %98
    صداهای ترکیبی همخوان FR
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 21

    %98
    صداهای ترکیبی همخوان FT
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 22

    %98
    صداهای ترکیبی همخوان GL
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 23

    %98
    صداهای ترکیبی همخوان GR
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 24

    %98
    صداهای پایانی INK
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 25

    %98
    صداهای ترکیبی همخوان LFC
    2 دقیقه%98
   • قسمت‌ 26

    %98
    صداهای ترکیبی همخوان LK
    2 دقیقه%98
   • قسمت‌ 27

    %98
    صداهای ترکیبی همخوان LK
    2 دقیقه%98
   • قسمت‌ 28

    %98
    صداهای ترکیبی همخوان LM
    1 دقیقه%98
   • قسمت‌ 29

    %98
    صداهای ترکیبی همخوان LP
    2 دقیقه%98
   • قسمت‌ 30

    %98
    صداهای ترکیبی همخوان LTC
    2 دقیقه%98
   • قسمت‌ 31

    %98
    صداهای ترکیبی ND
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 32

    %98
    صداهای ترکیبی Nk
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 33

    %98
    صداهای ترکیبی NT
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 34

    %98
    صداهای ترکیبی ONG
    2 دقیقه%98
   • قسمت‌ 35

    %98
    صداهای ترکیبی PL
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 36

    %98
    صداهای ترکیبی PR
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 37

    %98
    صداهای ترکیبی PT
    2 دقیقه%98
   • قسمت‌ 38

    %60
    صداهای ترکیبی SCR
    3 دقیقه%60
   • قسمت‌ 39

    %98
    صداهای ترکیبی
    29 دقیقه%98
   • قسمت‌ 40

    %98
    صداهای ترکیبی SK
    2 دقیقه%98
   • قسمت‌ 41

    %98
    صداهای ترکیبی SL
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 42

    %98
    صداهای ترکیبی SM
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 43

    %98
    صداهای ترکیبی ST
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 44

    %98
    صداهای ترکیبی AR
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 45

    %98
    صداهای ترکیبی ER
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 46

    %98
    صداهای ترکیبی IR
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 47

    %100
    صداهای ترکیبی OR
    3 دقیقه%100
   • قسمت‌ 48

    %98
    صداهای ترکیبی UR
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 49

    %98
    صداهای ترکیبی UNG
    2 دقیقه%98
   • قسمت‌ 50

    %98
    رئیس R
    15 دقیقه%98
   • قسمت‌ 51

    %98
    صدای پایانی ANK
    2 دقیقه%98
   • قسمت‌ 52

    %60
    نام آن حرف
    8 دقیقه%60

   دیدگاه بینندگان

   دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت