یادگیری انگلیسی با موسیقی

Rock N Learn

فصل‌ 1 قسمت‌ 52  -  نام آن حرف

 • %97
مناسب برای افراد بیشتر از 3 سال
 • 8 دقیقه
  -
  2022

  چکیده داستان

  انیمیشن آموزشی یادگیری انگلیسی با موسیقی، آهنگ‌های مورد علاقه کودکان، همراه با ویدیوهایی جذاب برای یادگیری زبان انگلیسی است.

  قسمت‌ها

  • قسمت‌ 1

   %85
   مهارت در الفبا و واژگان
   19 دقیقه%85
  • قسمت‌ 2

   %98
   آهنگ های حروف الفبا با بیبی بردلی
   4 دقیقه%98
  • قسمت‌ 3

   %97
   نحوه نوشتن حروف و اعداد
   5 دقیقه%97
  • قسمت‌ 4

   %98
   اولین کلمات کودک
   26 دقیقه%98
  • قسمت‌ 5

   %98
   اولین کلمات با آموزش رنگ ها
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 6

   %100
   غذا و حیوانات
   34 دقیقه%100
  • قسمت‌ 7

   %80
   با بردلی رنگ ها را با موسیقی بشناسید
   2 دقیقه%80
  • قسمت‌ 8

   %100
   املا و نوشتن کلمات
   3 دقیقه%100
  • قسمت‌ 9

   %97
   اولین کلملت کودک در مورد غذا و حیوانات
   12 دقیقه%97
  • قسمت‌ 10

   %97
   رنگ ها اشکال وشمارش
   43 دقیقه%97
  • قسمت‌ 11

   %100
   اولین کلمات مفید کودک
   25 دقیقه%100
  • قسمت‌ 12

   %98
   صداهای ترکیبی
   3 دقیقه%98
  • قسمت‌ 13

   %98
   صداهای پایانی ANG
   2 دقیقه%98
  • قسمت‌ 14

   %98
   صداهای ترکیبی BR
   3 دقیقه%98
  • قسمت‌ 15

   %98
   صداهای دیگراف CH
   3 دقیقه%98
  • قسمت‌ 16

   %98
   صداهای ترکیبی CL
   3 دقیقه%98
  • قسمت‌ 17

   %98
   صداهای پایانی DGE
   2 دقیقه%98
  • قسمت‌ 18

   %98
   صداهای ترکیبی DR
   3 دقیقه%98
  • قسمت‌ 19

   %98
   صداهای ترکیبی FL
   3 دقیقه%98
  • قسمت‌ 20

   %98
   صداهای ترکیبی همخوان FR
   3 دقیقه%98
  • قسمت‌ 21

   %98
   صداهای ترکیبی همخوان FT
   3 دقیقه%98
  • قسمت‌ 22

   %98
   صداهای ترکیبی همخوان GL
   3 دقیقه%98
  • قسمت‌ 23

   %98
   صداهای ترکیبی همخوان GR
   3 دقیقه%98
  • قسمت‌ 24

   %98
   صداهای پایانی INK
   3 دقیقه%98
  • قسمت‌ 25

   %98
   صداهای ترکیبی همخوان LFC
   2 دقیقه%98
  • قسمت‌ 26

   %98
   صداهای ترکیبی همخوان LK
   2 دقیقه%98
  • قسمت‌ 27

   %98
   صداهای ترکیبی همخوان LK
   2 دقیقه%98
  • قسمت‌ 28

   %98
   صداهای ترکیبی همخوان LM
   1 دقیقه%98
  • قسمت‌ 29

   %98
   صداهای ترکیبی همخوان LP
   2 دقیقه%98
  • قسمت‌ 30

   %98
   صداهای ترکیبی همخوان LTC
   2 دقیقه%98
  • قسمت‌ 31

   %98
   صداهای ترکیبی ND
   3 دقیقه%98
  • قسمت‌ 32

   %98
   صداهای ترکیبی Nk
   3 دقیقه%98
  • قسمت‌ 33

   %98
   صداهای ترکیبی NT
   3 دقیقه%98
  • قسمت‌ 34

   %98
   صداهای ترکیبی ONG
   2 دقیقه%98
  • قسمت‌ 35

   %98
   صداهای ترکیبی PL
   3 دقیقه%98
  • قسمت‌ 36

   %98
   صداهای ترکیبی PR
   3 دقیقه%98
  • قسمت‌ 37

   %98
   صداهای ترکیبی PT
   2 دقیقه%98
  • قسمت‌ 38

   %97
   صداهای ترکیبی SCR
   3 دقیقه%97
  • قسمت‌ 39

   %98
   صداهای ترکیبی
   29 دقیقه%98
  • قسمت‌ 40

   %98
   صداهای ترکیبی SK
   2 دقیقه%98
  • قسمت‌ 41

   %98
   صداهای ترکیبی SL
   3 دقیقه%98
  • قسمت‌ 42

   %98
   صداهای ترکیبی SM
   3 دقیقه%98
  • قسمت‌ 43

   %98
   صداهای ترکیبی ST
   3 دقیقه%98
  • قسمت‌ 44

   %98
   صداهای ترکیبی AR
   3 دقیقه%98
  • قسمت‌ 45

   %98
   صداهای ترکیبی ER
   3 دقیقه%98
  • قسمت‌ 46

   %98
   صداهای ترکیبی IR
   3 دقیقه%98
  • قسمت‌ 47

   %100
   صداهای ترکیبی OR
   3 دقیقه%100
  • قسمت‌ 48

   %98
   صداهای ترکیبی UR
   3 دقیقه%98
  • قسمت‌ 49

   %98
   صداهای ترکیبی UNG
   2 دقیقه%98
  • قسمت‌ 50

   %98
   رئیس R
   15 دقیقه%98
  • قسمت‌ 51

   %98
   صدای پایانی ANK
   2 دقیقه%98
  • قسمت‌ 52

   %97
   نام آن حرف
   8 دقیقه%97

  دیدگاه بینندگان

  دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت