بیور همیشه شلوغ

Busy Beavers

فصل‌ 1 قسمت‌ 9  -  اشکال

 • %100
 • 0.1
مناسب برای افراد بیشتر از 3 سال
 • 29 دقیقه
  -
  2022

  برای بهره مندی از تمامی محتوای سایت لطفا فیلترشکن خود را خاموش نمایید.

  چکیده داستان

  سریال بیور همیشه شلوغ درباره بیور است که با وجود اینکه همشه کار دارد اما به کودکان زبان انگلیسی آموزش می‌دهد.

  قسمت‌ها

  • قسمت‌ 1

   %73
   الفبا و رنگ‌ها
   66 دقیقه%73
  • قسمت‌ 2

   %60
   الفبا و رنگ‌ها
   64 دقیقه%60
  • قسمت‌ 3

   %60
   الفبا و رنگ‌ها
   39 دقیقه%60
  • قسمت‌ 4

   %60
   الفبا و رنگ‌ها
   48 دقیقه%60
  • قسمت‌ 5

   %100
   رنگ‌ها
   22 دقیقه%100
  • قسمت‌ 6

   %60
   الفبا و رنگ‌ها و اشکال
   54 دقیقه%60
  • قسمت‌ 7

   %100
   الفبا و رنگ‌ها و اشکال
   48 دقیقه%100
  • قسمت‌ 8

   %80
   الفبا و رنگ‌ها و اشکال
   59 دقیقه%80
  • قسمت‌ 9

   %100
   اشکال
   29 دقیقه%100
  • قسمت‌ 10

   %100
   الفبا رنگ ها اشکال
   52 دقیقه%100

  دیدگاه بینندگان

  دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت