انگلیش سینگ سینگ

English Sing Sing

فصل‌ 1 قسمت‌ 30  -  صداشناسی، حرف S

 • %100
مناسب برای افراد بیشتر از 3 سال
 • 6 دقیقه
  -
  2022

  چکیده داستان

  مجموعه انگلیش سینگ سینگ یک مجموعه آموزشی موزیکال است که حروف الفبای انگلیسی و برخی کلمات کاربردی را با روش‌های خلاقانه به کودکان یاد می‌دهد.

  قسمت‌ها

  • قسمت‌ 1

   %73
   آموزش الفبا
   35 دقیقه%73
  • قسمت‌ 2

   %97
   لوازم جانبی
   4 دقیقه%97
  • قسمت‌ 3

   %97
   اعضای بدن
   3 دقیقه%97
  • قسمت‌ 4

   %98
   رنگ‌ها
   4 دقیقه%98
  • قسمت‌ 5

   %98
   دسر ها
   3 دقیقه%98
  • قسمت‌ 6

   %100
   غذاها
   5 دقیقه%100
  • قسمت‌ 7

   %100
   شهربازی
   4 دقیقه%100
  • قسمت‌ 8

   %97
   میوه ها و سبزیجات
   4 دقیقه%97
  • قسمت‌ 9

   %98
   موسیقی کره‌ای
   3 دقیقه%98
  • قسمت‌ 10

   %100
   وسایل حمل و نقل
   4 دقیقه%100
  • قسمت‌ 11

   %100
   کلمات نوشیدنی
   4 دقیقه%100
  • قسمت‌ 12

   %80
   صداشناسی، حرف A
   4 دقیقه%80
  • قسمت‌ 13

   %98
   صداشناسی، حرف B
   4 دقیقه%98
  • قسمت‌ 14

   %98
   صداشناسی، حرف C
   5 دقیقه%98
  • قسمت‌ 15

   %97
   صداشناسی، حرف D
   4 دقیقه%97
  • قسمت‌ 16

   %98
   صداشناسی، حرف E
   6 دقیقه%98
  • قسمت‌ 17

   %98
   صداشناسی، حرف F
   4 دقیقه%98
  • قسمت‌ 18

   %98
   صداشناسی، حرف G
   5 دقیقه%98
  • قسمت‌ 19

   %100
   صداشناسی، حرف H
   5 دقیقه%100
  • قسمت‌ 20

   %100
   صداشناسی، حرف I
   5 دقیقه%100
  • قسمت‌ 21

   %98
   صداشناسی، حرف J
   5 دقیقه%98
  • قسمت‌ 22

   %98
   صداشناسی، حرف K
   5 دقیقه%98
  • قسمت‌ 23

   %98
   صداشناسی، حرف L
   4 دقیقه%98
  • قسمت‌ 24

   %98
   صداشناسی، حرف M
   4 دقیقه%98
  • قسمت‌ 25

   %98
   صداشناسی، حرف N
   5 دقیقه%98
  • قسمت‌ 26

   %98
   صداشناسی، حرف O
   5 دقیقه%98
  • قسمت‌ 27

   %98
   صداشناسی، حرف P
   6 دقیقه%98
  • قسمت‌ 28

   %98
   صداشناسی، حرف Q
   5 دقیقه%98
  • قسمت‌ 29

   %100
   صداشناسی، حرف R
   5 دقیقه%100
  • قسمت‌ 30

   %100
   صداشناسی، حرف S
   6 دقیقه%100
  • قسمت‌ 31

   %100
   صداشناسی، حرف T
   5 دقیقه%100
  • قسمت‌ 32

   %98
   صداشناسی، حرف U
   6 دقیقه%98
  • قسمت‌ 33

   %98
   صداشناسی، حرف V
   5 دقیقه%98
  • قسمت‌ 34

   %98
   صداشناسی، حرف W
   5 دقیقه%98
  • قسمت‌ 35

   %98
   صداشناسی، حرف X
   7 دقیقه%98
  • قسمت‌ 36

   %98
   صداشناسی، حرف Y
   6 دقیقه%98
  • قسمت‌ 37

   %98
   صداشناسی، حرف Z
   6 دقیقه%98

  دیدگاه بینندگان

  دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت