یادگیری انگلیسی با موسیقی

Rock N Learn

فصل‌ 1 قسمت‌ 4  -  اولین کلمات کودک

 • %100
مناسب برای افراد بیشتر از 3 سال
 • 26 دقیقه
  -
  2022

  برای بهره مندی از تمامی محتوای سایت لطفا فیلترشکن خود را خاموش نمایید.

  چکیده داستان

  انیمیشن آموزشی یادگیری انگلیسی با موسیقی، آهنگ‌های مورد علاقه کودکان، همراه با ویدیوهایی جذاب برای یادگیری زبان انگلیسی است.

  قسمت‌ها

  • قسمت‌ 1

   %85
   مهارت در الفبا و واژگان
   19 دقیقه%85
  • قسمت‌ 2

   %60
   آهنگ های حروف الفبا با بیبی بردلی
   4 دقیقه%60
  • قسمت‌ 3

   %73
   نحوه نوشتن حروف و اعداد
   5 دقیقه%73
  • قسمت‌ 4

   %100
   اولین کلمات کودک
   26 دقیقه%100
  • قسمت‌ 5

   %98
   اولین کلمات با آموزش رنگ ها
   11 دقیقه%98
  • قسمت‌ 6

   %100
   غذا و حیوانات
   34 دقیقه%100
  • قسمت‌ 7

   %80
   با بردلی رنگ ها را با موسیقی بشناسید
   2 دقیقه%80
  • قسمت‌ 8

   %100
   املا و نوشتن کلمات
   3 دقیقه%100
  • قسمت‌ 9

   %80
   اولین کلملت کودک در مورد غذا و حیوانات
   12 دقیقه%80
  • قسمت‌ 10

   %60
   رنگ ها اشکال وشمارش
   43 دقیقه%60
  • قسمت‌ 11

   %100
   اولین کلمات مفید کودک
   25 دقیقه%100
  • قسمت‌ 12

   %98
   صداهای ترکیبی
   3 دقیقه%98
  • قسمت‌ 13

   %98
   صداهای پایانی ANG
   2 دقیقه%98
  • قسمت‌ 14

   %98
   صداهای ترکیبی BR
   3 دقیقه%98
  • قسمت‌ 15

   %98
   صداهای دیگراف CH
   3 دقیقه%98
  • قسمت‌ 16

   %98
   صداهای ترکیبی CL
   3 دقیقه%98
  • قسمت‌ 17

   %98
   صداهای پایانی DGE
   2 دقیقه%98
  • قسمت‌ 18

   %98
   صداهای ترکیبی DR
   3 دقیقه%98
  • قسمت‌ 19

   %98
   صداهای ترکیبی FL
   3 دقیقه%98
  • قسمت‌ 20

   %98
   صداهای ترکیبی همخوان FR
   3 دقیقه%98
  • قسمت‌ 21

   %98
   صداهای ترکیبی همخوان FT
   3 دقیقه%98
  • قسمت‌ 22

   %98
   صداهای ترکیبی همخوان GL
   3 دقیقه%98
  • قسمت‌ 23

   %98
   صداهای ترکیبی همخوان GR
   3 دقیقه%98
  • قسمت‌ 24

   %98
   صداهای پایانی INK
   3 دقیقه%98
  • قسمت‌ 25

   %98
   صداهای ترکیبی همخوان LFC
   2 دقیقه%98
  • قسمت‌ 26

   %98
   صداهای ترکیبی همخوان LK
   2 دقیقه%98
  • قسمت‌ 27

   %98
   صداهای ترکیبی همخوان LK
   2 دقیقه%98
  • قسمت‌ 28

   %98
   صداهای ترکیبی همخوان LM
   1 دقیقه%98
  • قسمت‌ 29

   %98
   صداهای ترکیبی همخوان LP
   2 دقیقه%98
  • قسمت‌ 30

   %98
   صداهای ترکیبی همخوان LTC
   2 دقیقه%98
  • قسمت‌ 31

   %98
   صداهای ترکیبی ND
   3 دقیقه%98
  • قسمت‌ 32

   %98
   صداهای ترکیبی Nk
   3 دقیقه%98
  • قسمت‌ 33

   %98
   صداهای ترکیبی NT
   3 دقیقه%98
  • قسمت‌ 34

   %98
   صداهای ترکیبی ONG
   2 دقیقه%98
  • قسمت‌ 35

   %98
   صداهای ترکیبی PL
   3 دقیقه%98
  • قسمت‌ 36

   %98
   صداهای ترکیبی PR
   3 دقیقه%98
  • قسمت‌ 37

   %98
   صداهای ترکیبی PT
   2 دقیقه%98
  • قسمت‌ 38

   %60
   صداهای ترکیبی SCR
   3 دقیقه%60
  • قسمت‌ 39

   %98
   صداهای ترکیبی
   29 دقیقه%98
  • قسمت‌ 40

   %98
   صداهای ترکیبی SK
   2 دقیقه%98
  • قسمت‌ 41

   %98
   صداهای ترکیبی SL
   3 دقیقه%98
  • قسمت‌ 42

   %98
   صداهای ترکیبی SM
   3 دقیقه%98
  • قسمت‌ 43

   %98
   صداهای ترکیبی ST
   3 دقیقه%98
  • قسمت‌ 44

   %98
   صداهای ترکیبی AR
   3 دقیقه%98
  • قسمت‌ 45

   %98
   صداهای ترکیبی ER
   3 دقیقه%98
  • قسمت‌ 46

   %98
   صداهای ترکیبی IR
   3 دقیقه%98
  • قسمت‌ 47

   %100
   صداهای ترکیبی OR
   3 دقیقه%100
  • قسمت‌ 48

   %98
   صداهای ترکیبی UR
   3 دقیقه%98
  • قسمت‌ 49

   %98
   صداهای ترکیبی UNG
   2 دقیقه%98
  • قسمت‌ 50

   %98
   رئیس R
   15 دقیقه%98
  • قسمت‌ 51

   %98
   صدای پایانی ANK
   2 دقیقه%98
  • قسمت‌ 52

   %60
   نام آن حرف
   8 دقیقه%60

  دیدگاه بینندگان

  دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت